su satser og su regler

SU satser og regler

SU satser og SU regler for hjemmeboende under uddannelse

Går du på en ungdomsuddannelse og er bosiddende hjemme, er SU regler og SU satser afhængig af din alder, og tidspunktet du startede på uddannelsen

 • Er du mellem 18-19 år, og uddannelsen startede før 1. juli 2014
 • Din uddannelse startede 1. juli 2014 eller derefter (uanset alder)
 • Er du 20 år eller over, og din uddannelse startede før 1. juli 2014

SU regler for hjemmeboende eller udeboende

Du er hjemmeboende når du:

 • Står tilmeldt i folkeregisteret på samme adresse som begge forældre, eller den ene
 • Når du ud over ferier, søn- og helligdage, jævnligt opholder dig hos den ene eller begge forældre – uanset, hvilken adresse du har tilmeldt i folkeregistret

Du er udeboende når du:

 • Ikke bor ved dine forældre, og ikke står tilmeldt i folkeregistret på samme adresse, som en eller begge forældre
 • Bor på et skolehjem, kostskole eller lignende. Dette gælder også selv om din folkeregisteradresse står hos en eller begge forældre
 • Bor i udlandet (medmindre du bor hos en eller begge forældre i udlandet)
 • Er på studieophold i udlandet og ikke bosiddende hos en eller begge forældre, mens du studerer i udlandet
 • Har samme folkeregisteradresse som en eller begge forældre, men det er forældrerne, som er tilmeldt på din folkeregisteradresse

Datoen er afgørende for SU satser

Det er din adresse den 1. i måneden, som afgør, om du får SU til hjemme- eller udeboende den pågældende måned. Flytter du f.eks. hjemmefra d. 3. april, får du først SU til udeboende fra maj mdr.

Hvis du flytter hjem til dine forældre for eksempel den 4. oktober. Får du tilsvarende først SU til hjemmeboende fra november måned.

Bopælsstatus er CPR-styret

Din status (som hjemme- eller udeboende) vil løbende og automatisk blive afgjort på baggrund af oplysninger fra CPR. Du behøver ikke at oplyse, om du er hjemme- eller udeboende, ved søgning om SU. Du behøver heller ikke oplyse, når din bopælsstatus ændres fra udeboende til hjemmeboende eller omvendt, eller flytter fra den ene til den anden adresse.

Flytter du fra eller til dine forældre, f.eks. den 1. i måneden, vil din SU bliver udbetalt på baggrund af de adresseoplysninger, der var gældende frem til din flytning. Det skyldes, at SU er forudbetalt, og, at oplysningen om din flytning først bliver tilgængelig hos SU på flyttedatoen (som opgivet til folkeregistret). Når oplysningerne om flytning er tilgængelige i folkeregistret, vil SU automatisk regulerer din SU igen, og du får en ny støttemeddelelse.

SU regler, når du er udeboende på skolehjem, kostskole el.l.

Du skal altid søge SU som udeboende, når du er på skolehjem, kostskole eller tilsvarende, eller du bor i udlandet (herunder studieophold). Du skal i minSU i punkt 12 eller i funktionen ”oplys særlige bopælsforhold” under ”Ret din SU”.

SU satser, som udeboende – undtagelsersu satsen

Er du tilmeldt samme adresse som en eller begge forældre i folkeregisteret, betragter SU dig som hjemmeboende. Det gælder også når du:

 • Bor til leje i en bolig eller en del af en bolig, der ejes af en eller begge dine forældres – for eksempel en etage huset, en adskilt bygning eller en adskilt del af en lejlighed. SU reglerne ser dig som hjemmeboende, fordi din adresse, er den samme som en eller begge forældre.
 • Lejer en bolig fælles med en eller begge forældre, når I begge står på kontrakten. SU ser dig som hjemmeboende, fordi der tales om en fælles bolig, hvor I bor sammen.
 • Er medejer af boligen, med mindre andel, end dine forældre. Så ser SU dig som hjemmeboende, fordi det ikke er lige sameje.

Du kan efter ansøgning undtagelsesvis betragtes som udeboende, hvis:

 1. Dine forældre, er tilmeldt på din folkeregisteradresse, og du derfor har samme folkeregisteradresse, som en eller begge forældre. Det gælder, når du alene står på lejekontrakt, skøde eller andelsbevis, hæfter selvstændigt og har fuld råderet over hele boligen, hvor I bor i sammen, og i øvrigt har retlige forpligtelser til boligen på adressen i forhold til tredjemand.
 2. Du og en eller begge forældre har særskilt lejekontrakt til dele af boligen på adressen, og hæfter selvstændigt overfor tredjemand.
 3. Du og en eller begge forældre deler adresse pågrund af lige sameje, således at du ejer lige så stor eller evt. større andel, som en eller begge forældre. Forældrene må ikke eje større andel af boligen, end du gør. Når der ses på, hvor stor en andel du ejer af boligen, tæller eventuel ægtefælle/partner andel, som din andel. Der kan eksempelvis være tale om, at du ejer 40%, din far ejer 30% og din bror ejer 30%, eller der kan være tale om, at du og din mor hver ejer 50% af boligen

Søg om SU som udeboende, hvis du opfylder en af undtagelserne. Vil du betragtes som udeboende, selvom du er tilmeldt samme adresse, som en eller begge forældre i folkeregisteret, skal du sende en ansøgning med dokumentation, der viser at du undtagelsesvis bør anses for udeboende. Du skal medsende lejekontrakt, skøde eller andelsbevis og eventuelt anden relevant dokumentation. Styrelsen har oplysninger om din og dine forældres adresse- og flytteoplysninger i CPR-registret.

Send din ansøgning digitalt til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Udeboendesats kan tildeles incl. ansøgningsmåneden.

SU udeboende satser for 18 eller 19 årige

Er du 18 eller 19 år og deltager i en ungdomsuddannelse, får du normalt kun SU satser for hjemmeboende – også hvis du er flyttet hjemmefra. I nogle tilfælde kan der i følge SU regler dog godkendes til satsen for udeboende.

Du skal søge om at få udeboendesatsen i minSU. Her får du et skema, som skal udskrives, udfyldes og afleveres på uddannelsesstedet.

Du skal dokumentere, berettigelsen til at få satsen til udeboende. Dit uddannelsessted skal modtage dokumentation for, at du opfylder betingelserne for godkendelse til udeboende SU regler. Dit uddannelsessted må også evt. kontakte sociale myndigheder, hvis det er nødvendigt for at træffe afgørelsen om, udeboende SU satser på grund af særlige omstændigheder i hjemmet

SU regler for udeboende

For at blive godkendt til SU satsen for udeboende, som 18 eller 19 årig, skal der opfyldes mindst en af følgende betingelser (og være udeboende):

 • Transportvejen er 20 kilometer eller mere, mellem uddannelsesstedet og forældrenes bopæl.
 • Offentlige transportmidler mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl giver transporttid på mere end 75 minutter. Ventetiden mellem forskellige offentlige transportmidler tæller med i de 75 minutter.
 • Har været udeboende uden afbrydelser i mindst 12 mdr, lige indtil du blev berettiget til SU satser for den uddannelse, du nu er i gang med.
 • Du kan ikke længere bo hjemme grundet særlige omstændigheder i hjemmet (for eksempel langvarig sygdom eller meget trange boligforhold).

SU regler for udeboende på videregående uddannelsersu-sådan-200x180

Alle, som læser på videregående uddannelse og er udeboende får samme SU satser

Satsen for udeboende på videregående uddannelser er 5.941 kr. pr. måned før skat i 2016.

Forælder på ungdomsuddannelse

Hvis du går på en ungdomsuddannelse og har barn/børn, får du tildelt SU uafhængig af dine forældres indkomst.Bor du ikke sammen med dine forældre, skal du ikke søge om godkendelse for at få SU udeboendesats. Du vil blive tildelt SU som udeboende, når du søger om det.

One comment

 1. Mette bulloch

  Hej. Kan I fortælle mig hvad su satsen er for Hjemmeboende? Er 21 år og bor hos mor startede uddannelse februar 2016.
  Venlig hilsen Mette Bulloch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*