ons, 03 jan 2018

Elevrådet – det handler om sammenhold og fællesskab

For elevrådsmedlemmerne handler det om at få indflydelse på det som sker i skolen.

Fanny, Hugo, Louis, Nanna, Tsinat og Sally er netop blevet valgt som elevrådsmedlemmer på deres skole. De er spændte på, hvad de kommer til at diskutere, og glæder sig til at få indblik i den proces, der ligger bag de beslutninger, som de i fællesskab skal træffe.

Tekst: Sidse Elsig

Det er sjovt at have ansvar

For elevrådsmedlemmerne handler det om at få indflydelse på det som sker i skolen. Og selvom eleverne netop er trådt til, ligger der allerede begivenheder forude, som elevrådet skal være med til at tilrettelægge.
None

None

Louis: ”Det kan være svært at tage store beslutninger, og der vil altid være nogle som er tilfredse og nogle som ikke er” Louis fortæller hvordan de eksempelvis er med til at planlægge skolens fag KREA. ”Vi skal som elevråd være med til at beslutte hvad disse timer skal indeholde.” Inden længe står skolens årlige festival også for døren. Festivallen forløber over en uge og involverer alle skolens elever. Men Sally fortæller at det særligt er elevrådet, der har ansvar for tilrettelæggelsen og forberedelserne op til festivallen. At være med til at planlægge, strukturere og tage ansvar for forskellige områder, er vigtigt og sjovt at være med til, mener de seks elever.
None

None

Nanna: ”det er vigtigt at man har et godt sammenhold i sin klasse. Alle skal være med”.

Fokus på det sociale liv

Det sociale liv på skolen er også noget der optager elevrådsmedlemmerne. ”Fællesskab og sammenhold er vigtigt” siger Nanna. ”Jeg synes allerede at vi har et godt fællesskab på skolen, og jeg mener at det er vigtigt at vi holder fast i det. ” Vi kommer godt ud af det med hinanden lige meget om man går i den ene eller anden klasse, og selvom man er forskellig er det vigtigt at man lærer at man godt kan arbejde sammen”. Louis nikker og tilføjer at de ikke har haft mange trivselsundersøgelser på skolen, men at det for ham handler om at have det godt og at have mange venner, man kan være sammen med.
None

None

Hugo: ”man bliver bedre til at diskutere og finde løsninger sammen, det kan være relevant når man sidder i en gruppe eller til et møde på en arbejdsplads” Hugo fra niende ser lidt anderledes på det. ”For mig handler det ikke om at have mange venner, jeg ses for eksempel ikke med nogle fra den her skole, når jeg har fri. Men jeg har mange andre venner fra andre skoler. For mig er det bare vigtigt at jeg har det rart med mine klassekammerarter og at jeg har nogle, som jeg kan arbejde sammen med”.
None

None

Fanny: ”Man skal være åben og give plads – og vide at man ikke altid behøver at være enige.” Fanny tilføjer hvordan det er vigtigt at være åben for at det gode samarbejde kan opstå – og det gælder både i klasselokalet med også til elevrådsmøderne. ”Man skal være åben og give plads, og så tror jeg det er vigtigt at man ikke altid behøves at være enig og måske nogle gange lade andre få deres mening igennem.”

Man får tillid til sig selv

Ved at indgå kompromisser og i fællesskab finde frem til løsninger, mener eleverne de opnår erfaringer, som er relevante i mange andre sammenhænge.
None

None

Sally: ”Du lærer at sige din idé højt. På den måde får du tillid til dig selv og til andre mennesker…” ” I elevrådet har man ansvar. Man repræsenterer sin klasse. Så man har også ansvar for sin klasse og ikke kun sine egne behov” siger Louis. Sally siger hvordan elevrådet, som platform, er med til at give hende mod til at turde fremlægge nye idéer. ” Måske er du bange for at andre synes din idé er dårlig og frygter at de vil grine af dig. Men her lærer du at sige den højt og på den måde får du tillid til dig selv men også til andre mennesker og det er vigtigt i mange sammenhænge”
None

None

Tsinat: jeg vil gerne se hvad man gør og hvad man taler om i et elevråd. Prøve at opleve at være med til det.