man, 09 apr 2018

Få alt at vide om SOSU uddannelserne, og hvor du skal søge.

På social- og sundhedshjælper uddannelsen får du en grundig undervisning i bl.a. pleje og omsorg.

Har du lyst til at arbejde med mennesker og gøre en forskel for dem i det daglige, så er Uddannelsen som SOSU-hjælper måske noget for dig.  Arbejdet vil  for det meste være at hjælpe ældre, syge og handicappede mennesker med den personlige pleje og praktiske opgaver såsom rengøring, indkøb og tøjvask. Mange svækkede personer har brug for hjælp og ikke kun i dagtimerne, så Sosu-hjælperne arbejder inden for alle døgnets 24 timer

.
https://youtu.be/QAHuvg1JdwQ Her kommer du typisk til at arbejde: •på plejehjem og bosteder, hvor der bor mennesker der har brug for hjælp døgnet rundt •i dag- og aktivitetscentre, hvor du skal hjælpe borgere, der bor i deres eget hjem, men som har behov for professionel pleje og omsorg i dagtimerne •i hjemmeplejen, hvor du besøger borgerne i deres private hjem og hjælper dem der, hvor de har behov for hjælp •i private (vikar)bureauer

Om uddannelsen og hvad du lærer

Fakta om uddannelsen: Varighed: 1 år, 2 måneder på hovedforløbet Optagelseskrav: 02 i dansk og matematik Opbygning: Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik. Der er i alt 17 ugers skole. På skolen og i praktikken får du teori og praktisk erfaring til at gå direkte fra uddannelse til et job som SOSU-hjælper.

Du lærer og får erfaring med, hvordan du:

  • yder omsorg og pleje
  • bruger velfærdsteknologi (for eksempel lifte og robotstøvsugere) og digitale hjælpemidler til blandt andre borgere med handicap
  • støtter borgeren i at forebygge eller afhjælpe for eksempel usund livsstil og ensomhed
  • er borgerens hjælp til at finde rundt i det digitale Danmark – for eksempel NemID og e-boks
  • observerer og videreformidler ændringer i borgerens humør og helbred, så han eller hun kan få den rette hjælp så tidligt i forløbet som muligt
  • samarbejder med borgere med demens og deres pårørende
Du kan læse mere om uddannelsen her

Muligheder for videreuddannelse:

Muligheder for efteruddannelseskurser og at uddanne dig som SOSU-assistent med merit.

Løn og SU:

Du får løn fra den dag, du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På grundforløbet har du mulighed for SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.  
None

None