ons, 13 nov 2019

Første boligkøb? Undgå faldgruber som ung boligkøber

Som ung kan det være svært at finde hoved og hale i det danske boligmarked. Skal man købe, skal man bygge, eller skal man måske bare leje sig ind et sted. Og hvornår er det egentlig en investering lige så meget, som det er en løsning på et boligproblem.  Hvert år falder rigtig mange unge mennesker da også i med begge ben og får valgt en løsning, der kunne have været valgt bedre. Og med et ton af faldgruber samt formelle regelsæt er det faktisk helt forståeligt. Men sådan behøver det faktisk slet ikke at være. Rigtig mange boligadvokater og finansielle rådgivere har nemlig den dag i dag valgt at fokusere udelukkende på de unge og deres behov. Og med en risikovillighed hos den unge målgruppe, som man ikke ser hos den mere modne aldersgruppe, er det derfor et kundesegment i sig selv.

Dét skal man være opmærksom på som ung boligkøber

Vælger man som ung at købe lejlighed eller hus selv, er der en række kriterier, der gør sig særligt gældende. Og uden kendskab til disse er det altid en god ide, at man allierer sig med en fagekspert.  Det er her, boligadvokaten som regel kommer ind i billedet. For med fagkendskab og speciale i håndtering af boligkøb, skøde, tinglysning og særregler har denne grundlaget for at være behjælpelig. Læs eventuelt om boligadvokatens arbejde og særregler ved tinglysning af skøde her. Nogle af de særregler, man som ung ofte også falder over, er:
  • Låne-max på køb i vækstkommuner herunder finansieringsforhold
  • Fremtidsudsigter: indkomst, uddannelse osv.
  • Kautionsmuligheder
  • Kreditværdighed
Men derudover er man som ung også ofte mindre bekendt med de formelle regler, der medfølger et boligkøb, herunder tinglysning af skøde, beregning af tinglysningsafgift osv. Og uden at have stået i situationen før, kan man hurtigt komme til at gøre noget helt forkert.  Derfor er det da også det klare udgangspunkt, at man ikke bør håndtere en tinglysning eller beregne en tinglysningsafgift selv. For selvom det måske virker relativt simpelt at følge fogedrettens retningslinjer og guidelines, kan man altså ende i en vanskelig og økonomisk pinefuld situation.

Tinglysning er også en tabsbegrænsning

En af de fejl, der fylder allermest i reglerne vedr. ejendomsretten, er, at man glemmer eller undlader tinglysningen. Og det er mildest talt noget skidt. For uden en tinglysning er man begrænset i sin ret over ejendommen, da det er tinglysningen, der overfor tredjemand og omverdenen fortæller, hvem der ejer en given ejendom. For boligadvokaterne rundt i landet er det derfor også et af de fokuspunkter, man gerne ser, de unge kommer med, når der er behov for hjælp. For på den måde kan man sikre, at en bolighandel sker på ordentlig vis.  De har prøvet det utallige gange før – og i stedet for at man får afvist en tinglysningserklæring, fordi man ikke kender formalia, er det bare hurtigere og nemmere, hvis man i stedet vælger at udlicitere det til en fagmand til tinglysningen af sit skøde og beregning af tinglysningsafgift, da de unægtelig er langt bedre end én selv.

Sponsoreret indhold