tir, 24 okt 2017

Forsvarets løjtnantsuddannelse klar til et nyt hold

Den toårige løjtnantsuddannelse er en lederuddannelse,

I august i år trådte et kuld unge mennesker ind ad dørene på Løjtnantsskolen i Oksbøl som det første hold på Forsvarets løjtnantsuddannelse. Uddannelsen har hidtil været en succes, og nu ønsker Forsvaret igen at rekruttere et hold kompetente unge, der kan lide udfordringer og ikke er bange for at tage ansvar og gå forrest.

Efter en endt studentereksamen er der et utal af veje, man kan følge. Måske tager man et par år med arbejde på den lokale fabrik, måske rejser man verden rundt med rygsæk, eller måske starter man direkte på en ny uddannelse. Det er nok de muligheder, de fleste studenter vælger, men der er mange andre veje at tage end den slagne. Forsvaret tilbyder for anden gang muligheden for at søge løjtnantsuddannelsen. En toårig lederuddannelse der kombinerer teori og praksis, og hvor en bestået studentereksamen som minimum er adgangsgivende.

Lær at være en god leder – både i teorien og ikke mindst i virkeligheden

Den toårige løjtnantsuddannelse er en lederuddannelse, hvor kombinationen af teori og praksis er det essentielle. Modsat de gængse teoritunge uddannelser der varer tre til fem år, kommer man som løjtnant-elev hurtigt til at afprøve dét, man har læst om – og er blevet undervist i. Kursusleder på løjtnantsuddannelsen Peter Svane siger: ”I min verden er løjtnantsuddannelsen en enestående chance for at få en lederuddannelse. I sidste ende kan man skrive et års praktisk ledererfaring på sit cv. Hvor mange andre steder, vil man som ung mand eller kvinde, der lige har afsluttet en gymnasial uddannelse få sådan en mulighed?”.

Praktisk ledererfaring efter et år

Blot 11 måneder inde i uddannelsen er man delingsfører i Hærens Basisuddannelse. Man får dermed ansvaret for at uddanne og lede op til 50 værnepligtige og mellemledere i at løse landmilitære opgaver. I slutningen af tjenesten som delingsfører udnævnes man løjtnant. Herefter kan man blive tilknyttet Forsvaret i en officersfunktion i reservestrukturen, hvor man efter eget behov kan fungere som officer, sideløbende med en uddannelse eller et job i det civile.

De rette profiler

På løjtnantsuddannelsen får man hurtigt et stort ansvar for andre mennesker. Af den grund er det ikke en uddannelse for alle, men den er skræddersyet til ansvarsfulde og eventyrlystne unge, der har en leder i maven – som bare venter på at komme ud og blive styrket. Som noget nyt er det nu muligt for allerede uddannede sergenter at starte direkte på løjtnantsskolen i Oksbøl, og de vil således få merit for den del af uddannelsen, der knytter sig til sergentskolen.

Eleverne kan med løjtnantsuddannelsen blandt andet se frem til:

•Ledererfaring til CV’e •Officersgrad på under et år •Løn under uddannelse (21.600 kr/md) •At blive uddannet instruktør og underviser med indsigt i moderne ledelsesteori •Muligheden for efterfølgende at blive tilknyttet Forsvaret på en rådighedskontrakt sideløbende med studie eller fuldtidsarbejde.

Der er frist for ansøgning til løjtnantsuddannelsen d. 2. november 2017

Læs mere om uddannelsen på forsvaret.dk/loejtnant