ARTIKLER

tir, 07 nov 2023

Brug gaming til at forbedre dine professionelle og sociale kompetencer

Sponsoreret indlæg

Siden den industrielle revolution har verden bevæget sig i en retning, hvor teknologi og teknologiske løsninger vinder større og større indpas i dagligdagen. I den vestlige verden vasker langt størstedelen af folk deres tøj i vaskemaskiner frem for på et vaskebræt, græsplænen klippes af en robot — og så videre. Men digitale teknologier har også ændret den måde, vi kommunikerer med hinanden på. Verden synes at gå hurtigere end den plejede, og kommunikationen følger selvsagt med denne udvikling. Derfor er det vigtigt at tilpasse sig den nye hastighed, hvis man ikke vil risikere at tabe sig selv op mod samfundets rivende tempo. I denne artikel vil vi kigge på gaming som et fænomen, der kan hjælpe med at udvikle sociale kompetencer i et fællesskab, hvor klar kommunikation og en hurtig reaktionsevne er essentielle betingelser for succes.

Find din plads på holdet

Mange moderne spil foregår online i fællesskab, og det er i disse spil ganske vigtigt at kunne lade sig indgå på et hold. Det lader sig her tydeligt vise, at helheden (holdet) er mere end blot summen af sine dele. Hvis hver enkelt spiller blot lader sig styre af sine impulser, og dermed gør præcist hvad der passer ham eller hende, så vil holdets interne struktur ophøre fuldkomment — og opgaven/spillet fejles. Det er nøjagtigt som på et arbejdsmarked, hvor der er en klar rollefordeling — alle medarbejdere er klar over, hvad der forventes af dem, og hvad deres ansvar er. En organisations succes afhænger af, at medarbejderne spiller sammen, og dermed hæver organisationen til mere end blot summen af dens dele. Gaming kan være en god måde at forstå dette koncept på.

Tålmodighed og strategi

Mange spil kræver en stor tålmodighed og grad af strategisk tænkning for at opnå succes. Man lærer hurtigt som nybegynder, at gør man bare ‘et eller andet’, så betaler man ved kasse 1 for sine fejl. Og herefter lærer man de måder og metoder, som er bedst til løsningen af den opgave, som spillet stiller. Dette vil forbedre dine evner til at tænke fremad, da du i spillet vil blive tvunget til dette for at opnå succes. I sidste ende er gaming altså en platform, hvor du kan udvikle dine strategiske og kommunikative evner samtidig med, at du har det sjovt med dine venner!