ARTIKLER

man, 12 sep 2022

Hvor mange køn er der?

Foto: Unspalsh.com
Størstedelen af den menneskelige befolkning er vokset op med den traditionelle overbevisning, at der findes to køn - mand eller kvinde. I takt med verdens og menneskets udvikling, og især de sidste par år, har der dog været øget opmærksomhed omkring den måde, vi forstår og italesætter køn. Det har resulteret i en udvidelse af listen på kønsidentiteter, der nu er meget længere end bare to.

Sproget udvikler sig med tilkomsten af nye køn

Det er svært at nedskrive en fuldkommen liste over alle de køn, der på nuværende tidspunkt findes, og som folk identificerer sig med. Vores sprog, når det kommer til køn, udvikler sig nemlig hele tiden. Der er flere eksperter, der mener, at der findes mere end 100 forskellige køn. Eksempler på nogle af de mange køn, man i dag kan identificere sig med, er ciskøn, nonbinær, transkøn, interkøn og akøn.

Hvad vil det sige at være ciskønnet?

Kønsbetegnelsen ciskøn dækker over en person, der oplever sit køn og kønsudtryk som tilsvarende det biologiske køn, de er blevet tildelt ved fødslen. Denne persons kønsidentitet kaldes ciskønnet

.

Selve ordet

“ciskøn”

stammer fra latin, hvor

“cis”

betyder

“på samme side”

. En af modsætninger til ciskøn er kønsidentiteten transkøn, der er en fællesbetegnelse om personer, der i større eller mindre grad ikke føler en overensstemmelse mellem deres biologisk tildelte køn og deres kønsidentitet. Selvom de fleste personer i dag vil falde ind under kønsidentiteten ciskønnet, er det vigtigt stadig at orientere sig om de mange andre kønsidentiteter. Det er der i dag heldigvis mange muligheder for, især online. Du kan for eksempel læse om, hvad køn er, hvor mange der findes og hvad de hver især dækker over.

Betydningen af det danske ord “køn”

Kønsidentiteten er ikke kun biologisk bestemt, men også et sæt normer for, hvordan vi som mennesker tænker om hinanden og opfører os. Vi løber derfor ind i en forhindring, når det kommer til hele kønssamtalen i Danmark og selve det danske ord

“køn”

. Ordet

“køn”

har nemlig to betydninger i denne sammenhæng. Vi bruger nemlig både ordet “køn” om det biologiske eller ved fødslen tildelte køn, og så det køn en given person føler sig som og identificerer sig med. Ser man i stedet på det engelske sprog, så har de to forskellige ord, der svarer til de to betydninger det danske

“køn”

har. Først det engelske ord

“sex”

, der henviser til de to fysiske biologiske køn, et menneske bliver tildelt ved fødslen. Derudover bruger de det engelske ord

“gender”

om det køn, en person føler sig som og identificerer sig med. Det kan altså med fordel være, at vi skal optage et nyt ord i den danske ordbog til at dække over enten den ene eller den anden version af “køn”.