ARTIKLER

tir, 05 dec 2017

Sig fra over for psykisk vold i kæresteforholdet

ca. 12.500 unge mellem 16 og 24 år udsættes hvert år for psykisk vold af en kæreste.

Hver tredje ung synes, det er svært at sætte grænser over for kæresten. Det betyder, at de kan være i risiko for at blive udsat for psykisk vold. Derfor lancerer ligestillingsminister Karen Ellemann en kampagne, der skal forebygge, at unge ender i voldelige forhold.

Er det okay at håne sin kæreste foran andre? At dele nøgenbilleder af sin kæreste uden at få samtykke? Eller at tjekke sin kærestes mobil uden at have fået lov? Når man er ung, er svarene på disse spørgsmål ikke helt lette. Det kan gøre det svært for mange unge at sige fra, når deres grænser overskrides af en kæreste. Derfor skal en ny kampagne fra ligestillingsminister Karen Ellemann sætte fokus på tidlige tegn på vold og skabe refleksion over egne grænser. Kampagnen skal køre på de sociale medier og tage afsæt i tre kortfilm. Filmene viser, hvad psykisk vold kan være ved at vise forskellige scenarier, hvor unge er i usunde forhold med forskellige former for psykisk vold og kontrol. Derudover vil bloggere og en youtuber fortælle om deres erfaringer og lægge op til debat og refleksion. Målet er at hjælpe unge med at spotte tegnene på usunde forhold, så de kan sige fra og bryde voldsspiralen. ”Vold er ikke kun blå mærker. Mange typer af vold efterlader slet ikke spor på kroppen, men begynder i det små med manipulation og kontrol, som intensiveres, mens den, der bliver udsat for det, nedbrydes mere og mere. Særligt de unge er ikke opmærksomme på tegn, der viser, at deres forhold er ved at bevæge sig i en usund retning. Vi skal tage de unge alvorligt og hjælpe dem til at sige fra” siger ligestillingsminister Karen Ellemann. En ny holdningsundersøgelse fra Epinion viser, at ca. hver tredje ung i alderen 16-24 år synes, at det er svært at sætte grænser i et forhold. Ca. 22 procent af de unge kvinder har været i forhold, hvor de synes, at deres grænser er blevet overtrådt fysisk af deres kæreste, og ca. 33 procent har oplevet, at deres grænser er blevet overtrådt psykisk. Undersøgelsen viser også, at op mod 18 procent af de unge mænd har været i forhold, hvor de synes, deres grænser er blevet overtrådt enten fysisk eller psykisk. ”Det er bekymrende, at så mange unge – både kvinder og mænd - oplever vold og har svært ved at sætte grænser. Det betyder, at de er i risikozonen for at blive udsat for psykisk eller fysisk vold. Grænser er selvfølgelig forskellige, men det er vigtigt at være opmærksom på signalerne på, at et forhold er kørt af sporet. Kampagnen skal hjælpe de unge med at genkende tegnene på et usundt forhold, så de kan sige fra og respektere hinandens grænser. For den psykiske vold kan være mindst lige så skadelig som den fysiske vold. Og den kan ramme alle – uanset køn, alder og etnicitet,” siger Karen Ellemann. Kampagnen løber fra d. 5. december til d. 21. januar og er en del af den nationale handlingsplan mod vold i familier og nære relationer.

Baggrund

Om kampagnen

”Vold kan forekomme”-kampagnen løber fra d. 5. december til d. 21. januar. Kampagnen skal forebygge vold i kæresteforhold hos unge kvinder og mænd mellem 16-24 år. Kampagnen skal udvide forståelsen af voldsbegrebet, så målgruppen forstår, at vold er andet og mere end fysisk vold. Vold mod partnere bliver ofte opfattet som synonym med den fysiske vold, der giver blå mærker, men mange typer af vold efterlader ikke synlige spor på kroppen. Det gælder fx psykisk vold, tvang, social kontrol og stalking. Disse former for vold kan ifølge eksperter være lige så skadelige som den fysiske vold. De fleste voldelige forhold begynder med en form for kontrol, manipulation og en magtbalance, der forskubbes. Specielt blandt unge kvinder og mænd mangler der viden om, hvad et sundt forhold er, så den unge kan sige fra og danne gode relationer i fremtiden.

Tal fra holdningsundersøgelsen 2017

Undersøgelsen er gennemført af Epinion i november 2017 blandt 610 respondenter i alderen 16-24 år. Fordelingen af respondenter er vægtet i forhold til populationsfordelingen på køn (mand, kvinde). Den statistiske usikkerhed på det aggregerede niveau er maksimalt ±4 procentpoint. Usikkerheden kan være lidt højere, når man nedbryder svarene på køn. I hvor høj grad er du enig i følgende budskab?

Meget enig

Enig Uenig Meget enig Ved ikke Jeg synes, det kan være svært at sætte grænser for, hvad der er okay at gøre i et kæresteforhold 8% 27% 34% 13%

18%

 

Har du været i forhold, hvor du synes dine grænser er blevet overtrådt af din kæreste? (Vælg evt. flere)

Mænd

Kvinder

Procent

Ja, fysisk

8%

22%

15%

Ja, psykisk

13%

33%

23%

Nej

76%

52%

64%

Ved ikke

6%

6%

6%

I alt

100% 100%

100%

  De seneste generelle tal om udbredelsen af psykisk vold blandt unge viser, at ca. 12.500 unge mellem 16 og 24 år hvert år udsættes for psykisk vold af en kæreste. 7.500 af dem er kvinder og 5.000 er mænd (SFI 2012). [box type="shadow" ]

Følgende kan være tegn på psykisk vold:

•Din kæreste kontrollerer eller manipulerer dig. •Din kæreste ydmyger og håner dig. •Din kæreste vil bestemme, hvad du har på, hvad du spiser eller hvem du ser. •Din kæreste tjekker din mobil eller profiler på nettet. •Din kæreste kalder dig øgenavne. •Din kæreste truer med at ødelægge nogle af dine ting. •Din kæreste ringer hele tiden eller skriver uforholdsvis mange beskeder, når I ikke er sammen og bliver sur, hvis du ikke svarer med det samme. •Din kæreste vil have sex med dig, selvom du ikke har lyst. •Du skal tage særligt hensyn, så din kæreste ikke pludselig får et raserianfald eller bliver kold. •Du har en opfattelse af, at du er blevet svagere – at du engang var stærkere, end du er nu. •Du isolerer dig fra familie eller venner, fordi du synes, at det er lettere. •Du føler dig forvirret, ked af det og har svært ved at se klart, når du tænker på dit forhold. •Du gør ting, som du egentlig ikke har lyst til eller føler er rigtigt for at gøre din kæreste tilfreds.