ARTIKLER

man, 14 jan 2019

Ungdommens egen ø klar til at blomstre

3.500 unge har givet input til den kommende Ungdomsø. Foto: Astrid Lundsgaard

Med indgangen til 2019 markeres også indgangen til året, hvor alle danske unge i alderen 15-25 år får deres egen ø. Det sker når Ungdomsøen ud for København åbner til september, på det til den tid ny-renoverede Middelgrundsfort. De sidste to år har tusindvis af danske unge bidraget med input til Ungdomsøens dogmer, metoder og aktiviteter. Netop offentliggjort delevaluering viser, at de unge ønsker sig en ø, der giver dem et frirum, et sted hvor de unge kan fungere i selvorganiserede fællesskaber samtidig med, at de bliver inspireret af aktiviteter, de ikke kendte til, før de besøgte Ungdomsøen.

Sammen med Nordea-fonden og TrygFonden har Ungdomsøen de sidste to år arbejdet målrettet med udviklingen af Ungdomsøens aktiviteter og metodiske værktøjer til at engagere unge. Her godt ni måneder før øens officielle åbning viser delevalueringen af det store arbejde, at der er et mønster i de unges forventninger, håb og drømme for Ungdomsøen: "Vi har over de sidste to år været i kontakt med mere end 3.500 unge i hele Danmark og talt med dem om deres små og store ønsker for Ungdomsøen. Det de unge selv siger er, at de håber Ungdomsøen skaber et personligt frirum, hvor de får lov at være unge uden pres og krav om præstation. Samt at øen giver dem muligheden for at indgå i selvorganiserede fællesskaber," fortæller Kasper Rolle, der er projektleder for udviklingen af Ungdomsøens aktiviteter og metoder. En af de unge, der har været med til at give input til udviklingen af Ungdomsøen, er 18-årige Fredrik Lodberg fra København, han fortæller, at det for ham er vigtigt, at Ungdomsøen ikke fremstår færdig når den åbner: "Det er super vigtigt, at Ungdomsøen så vidt muligt giver os unge frie tøjler til selv at udvikle fede aktiviteter og kompetencer på øen. Og at øen indfrier det løfte de har givet om, at øen er for unge af unge," Et af de initiativer, de unge har været med til at udvikle, og som nu venter på at få lov til at blomstre på Ungdomsøen, er konkrete metoder, der skal understøtte den lyst til selvskabelse som Frederik Lodberg taler om: "De unge vil selv. Det er meget tydeligt. Men de siger også, at det er vigtigt med nogle simple værktøjer, der kan understøtte selvskabelsen. De unge har derfor selv været med til at pege på, at de unge, der bruger øen skal møde nogle metoder og en grundlæggende tilgang, hvor handling sættes over læring til at begynde med, at vi hylder og dyrker de fejl, vi laver og at de unge først og fremmest mødes af og sparrer med andre unge," fortæller Kasper Rolle. Foruden arbejdet med at involvere de unge direkte i skabelsen af indhold og aktiviteter, har Ungdomsøen takket være opbakningen fra Nordea-fonden og Trygfonden også kunnet prioritere arbejdet med at indgå partnerskaber med andre stærke civilsamfundsaktører omkring udviklingen af aktiviteter: "Noget af det mange unge har fortalt os er at de håber, at Ungdomsøen også møder dem med aktiviteter og fællesskaber, de ikke kendte til før de besøgte Ungdomsøen. Derfor er vi meget stolte af, vi nu har en lang række stærke samarbejdspartnere, som eksempelvis Roskilde Festival, Højskolerne, Efterskoleforeningen, Friskolerne, de fem danske spejderkorps mf. der alle kommer til at bidrage til øens liv og aktiviteter på hver deres måde. Efter åbningen vil vi fortsætte med at række ud til nye samarbejdspartnere, med et særligt fokus på at sikre, at øen også bliver nærværende for de unge, som i dag ikke er aktivt deltagende i foreningslivet," lyder det fra Kasper Rolle. Du kan læse de væsentligste pointer fra delevalueringen HER. Ungdomsøen ligger ud for København, bare 15-20 minutters sejlads fra Nyhavn.

Om Ungdomsøen:

Ungdomsøens forventes at åbne officielt til september 2019. Det gamle Middelgrundsfort blev erhvervet i 2015 med støtte fra Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden, og givet til Spejderbevægelsen, der har ansvaret for at gøre øen til en ø for hele Danmarks ungdom. I 2016 donerede Nordea-fonden yderligere 120 millioner kroner til renovering af Ungdomsøen. Sammen med Nordea-fonden og Trygfonden er der sideløbende med renoveringen arbejdet intensivt med udviklingen af indhold og aktiviteter til øen i udviklingsprojektet "Explorer Island". Det er delevalueringen af dette forløb, der nu er offentliggjort. Ungdomsøens vision er at være platform for de næste generationers samfundsbevægelser samt ikke mindst:
  • En ø for ALLE unge, der styrker dem i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, for fællesskabet og for udviklingen af vores samfund.
  • En ø, der samler organisationer fra hele landet om at skabe aktiviteter og projekter, der motiverer mange og forskellige unge til at deltage i samfundets brede fællesskaber.
Indhold og aktiviteter på Ungdomsøen udvikles i med afsæt i foreningen SPEJDERNE i samarbejde med stærke unge-aktører som Roskilde Festival, Højskolerne, Dansk Ungdoms Fællesråd, de fem danske spejderkorps, Efterskolerne mf.