BLOGGERTEAMET

man, 08 jun 2015

Problemer for gymnasieelever og demokratiet

Sidste juni-valg var i 1903 og kombination af eksamen og folketingsvalg er ikke optimal

Ungunivers.dk, der er et website for unge under 30 år, har ringet rundt til danske gymnasier. Der tegnede sig et klart billede. I forhold til tidligere folkeafstemninger, bliver der ved dette folketingsvalg ikke afholdt nær så mange valg-debatmøder på de danske gymnasier på grund af eksamen.

Demokratiet er under pres

At et folketingsvalg i juni måned er et særsyn bevidner statistikkerne på, idet der ikke er afholdt folketingsvalg i Danmark i juni måned siden 1903. Ungunivers.dk har derfor sat sig for at undersøge, hvilken betydning det har for de unge, og hvilke tiltag der gøres for, at give de unge let adgang til information om deres valgmuligheder. På de danske gymnasier går der i sagens natur mange førstegangsvælgere. De unge har ikke blot travlt med at danne deres egne holdninger – de har også travlt med at gå til eksamen. Kombinationen af eksamen og folketingsvalg er ikke optimal. Netop ved dette folketingsvalg afholdes der markant færre debatmøder på gymnasierne, hvor ungdomspartierne ellers traditionelt set diskuterer deres holdninger på kryds og tværs. Redaktør for Ungunivers.dk, Ole Holdgaard gør opmærksom på, at websitet ikke har et politisk tilhørsforhold, men er optaget af at hjælpe de unge godt på vej i deres ungdomsliv, inklusiv at forberede de unge til at gå til folketingsvalg for første gang. Han fortæller: ”Uanset hvad de unge vælger, så er det vigtigt, at de unge stemmer på et oplyst grundlag. Det prøver vi og andre organisationer at hjælpe med, så demokratiet i Danmark fungerer på bedst tænkelig måde”.

Valgmøder for unge

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning gør også, hvad de kan for at hjælpe de unge og demokratiet. Der har dog indtil nu været en fysisk begrænsning for potentielle valgmøder. De store fællesrum og gymnastiksale har indtil nu været optaget af borde og stole, idet disse rum har været brugt til skriftlig eksamen. Derudover er de unges fokus i højere grad på at gennemlæse pensum og ikke at gennemlæse partiprogrammerne. Formand, for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Mathilde Lynggaard Vinther udtaler: ”Vi oplever, at det er en stor udfordring for gymnasieeleverne at tage aktiv del i de demokratiske og politiske samtaler, der leder op til selve valghandlingen. Gymnasieeleverne har svært ved at få oplæsning og eksaminer til at gå hånd-i-hånd med at tage til paneldebatter og engagere sig demokratisk. Men det største problem er faktisk, at der tilbydes meget få paneldebatter målrettet unge ude på uddannelsesinstitutionerne”. Ole Holdgaard tilføjer med en afsluttende bemærkning: ”I nogle byer er uddannelsesinstitutionerne heldigvis gået sammen om at holde fælles valgmøder, for det er bedre at holde ét stort valgmøde i stedet for tre små, hvor antallet af fremmødte unge er til at overskue”.