MAD & DRIKKE

tor, 31 maj 2018

Overvej at lave en radonmåling af huset

Skal du vær husejer er det god idé at få foretaget en radonmåling af huset.

 Hvis du står over for at skulle købe dit første hus, så er det helt unikt. Der er dog mange ting, du skal have styr på, hvorfor du ikke blot skal kaste dig ud i det, uden at sætte dig godt ind i det. Langt de fleste er dog klar over, at der både skal være styr på forsikring, finansiering og deslige. Der er dog også et væld af andre aspekter, du skal sørge for at tage hensyn til.

Det er f.eks. en god idé, at du vælger at få foretaget en radonmåling af huset. Det er noget, der er kommet mere fokus på i løbet af de seneste par år. Det skyldes i høj grad, at det er en radioaktive gasart, der faktisk har vist sig at kunne have store helbredsmæssige konsekvenser i form af blandt andet væsentligt øget risiko for både lungekræft såvel som akut leukæmi.

Hvor meget radon må der være i mit hus?

I Danmark er der fastsat en grænseværdi, der lyder på 100 Bq/m3. Det betyder, at hvis der foretages en måling på dit hus, der viser et tal under 100 Bq/m3, så vil du være uden risiko fra radon. Derfor kan du også blot nøjes med at fastholde dit nuværende niveau af udluftning og ventilation som du hidtil har gjort. Situationen er dog en anden, hvis den er over 100. Er målingen mellem 100-200 Bq/m3, vil det dog blot betyde, at du skal øge dit niveau af udluftning og ventilation i dit hus. I nogle tilfælde er det med til at sænke radonniveauet. Er målingen over 200 Bq/m3, så forholder det sig dog anderledes. I et sådant tilfælde vil det kræve installation af en mekanisk ventilation i form af varmevekslere eller i stedet et helt radonsug.

Hvordan bliver en radonmåling udført?

Radon er en gasart, der hverken kan ses, lugtes, smages eller mærkes. Derfor er der også kun én måde at fastslå, hvorvidt der er tale om en forhøjet koncentration af radon; via en radonmåling. En sådan måling kan bl.a. foretages ved hjælp af radonmålebokse, der er den mest effektive løsning og er derfor også dén løsning, der anbefales af bl.a. Sundhedsstyrelsen. Der findes dog også digitale målere, der kan bruges i stedet. De er dog ikke lige så effektive som radonmålebokse. Derfor er det naturligvis også at foretrække, at du benytter dig af disse, hvis du har et ønske om, at måle radonniveauet i et hus, du netop har købt. Det er helt afgjort en oplagt idé, at du vælger at gøre dette umiddelbart efter dit køb af det respektive hus. Hvis det ikke er noget, du har mod på, at give dig i kast med på egen hånd, så kan du blot lade en professionel om klare det for dig - så er du også sikker på, at det er gjort ordentligt og du får et resultat, du kan stole på efter denne radonmåling. Det kræver nemlig, at radonmåleboksene er monteret på korrekt vis.
None

None