MAD & DRIKKE

tor, 17 jan 2013

Passive unge er en myte

De 16-25-årige er mere optaget af landets økonomi og deltager i flere politiske debatmøder end den øvrige befolkning, viser en Gallup-undersøgelse foretaget for DUF.

”Det er ganske enkelt en myte, at de unge er ligeglade og snæversynede. Langt de fleste unge er optaget af samfundsudviklingen og vil gerne deltage i demokratiet,” siger DUFs formand Signe Bo. 95 procent af unge mellem 16 og 25 år diskuterer således politik med deres venner og familie. Og det er ikke SU’en og andre ungdomstemaer, de er optaget af. De unge debatterer især økonomi og beskæftigelse – akkurat som de øvrige aldersgrupper. De unge er den befolkningsgruppe, der er mest optaget af landets økonomi, viser undersøgelsen, der er foretaget blandt knap 1.750 danskere. Undersøgelsen viser desuden, at unge er lige så politisk engagerede som andre aldersgrupper. 30 procent af de 16-25-årige og 31 procent af den øvrige befolkning har deltaget i en politisk aktivitet i 2012. Hver tiende ung har således det seneste år deltaget i et politisk debatmøde – flere end hos den øvrige befolkning. Samtidig har flere unge meldt sig ind i politiske partier end hos resten af befolkningen. ”De helt unge er politiske aktive og bruger de samme metoder som resten af befolkningen. Det viser, at de unge tager demokratiet alvorligt og tænker på hele fællesskabet og ikke blot sig selv,” siger DUF-formand Signe Bo.