MUSIK INTERVIEW & TRENDS

søn, 01 sep 2013

10 råd til det gode CV

Netværk er næsten lige så vigtigt som et studiejob. Inden længe står et nyt studieår for døren - og nuværende såvel som nye studerende starter på de videregående uddannelser. Men hvordan gør man gennem studietiden sit CV så attraktivt som muligt, så man bliver interessant for en kommende arbejdsgiver, når man engang er færdig? Hvad er must-haves, og hvad er no-goes set med virksomhedernes øjne? Konsulenthuset Hartmanns giver her 10 råd til, hvordan det attraktive CV ser ud efter gennemført videregående uddannelse. Som konsulenthus inden for det moderne jobmarked har Hartmanns hver dag tæt kontakt med virksomheder og kandidater. Konsulenthuset beskæftiger sig blandt andet med rekruttering og karriererådgivning og har derfor fingeren på pulsen.

 1.     Find dig et studierelevant job

Det er vigtigt, at du gennem din studietid har et relevant job, der kan opbygge dine kompetencer. Måske skal du lave noget helt lavpraktisk som fx at scanne fakturaer eller lave kopiopgaver, men det giver dig en forretningsforståelse og et indblik i organisationer, som du får brug for på et senere tidspunkt. Det er en klar fordel at have haft et studiejob, og det er ofte en adgangsbillet til et fremtidigt job.

2.     Få et længerevarende studiejob

Set med en kommende arbejdsgivers øjne ser det bedst ud, hvis dit CV max. tæller to til tre  længerevarende studiejobs gennem din studietid. Det viser, at du har tilegnet dig viden og kompetencer inden for forskellige relevante områder, men at du samtidig ikke har shoppet rundt fra det ene job til det andet. Det er fint at have korte studiejobs som juleassistance eller pakkejobs, men det er de længerevarende studiejobs, der for alvor tæller på CV’et.

3.     Skab dig et netværk

Netværk bliver en stadig vigtigere faktor, når du skal finde et job. Derfor handler det om at skabe sig et godt netværk allerede i studietiden, som du kan sparre med. Tidligere studiekammerater kan også blive guld værd på længere sigt, når du måske har godt gang i karrieren, men drømmer om at prøve noget nyt. Eller du måske står uden job. I mange stillingsopslag bliver det efterspurgt, at du har et fagligt og relevant netværk.

4.     Byd ind med din viden

Som studerende er det oplagt at melde sig ind i relevante netværksgrupper. Her kan du byde ind med nyeste viden og teori inden for netop dit område. Samtidig får du indblik i, hvad der rører sig ude i virksomhederne inden for dit fagområde. Og så er det en måde at gøre opmærksom på dig selv over for en mulig kommende arbejdsplads.

 5.     Få en LinkedIn-profil

En god idé er at oprette en LinkedIn-profil, så snart du starter på en videregående uddannelse. Profilen er dit online CV. Sørg for, at din profil hele tiden er opdateret med dine specifikke kompetencer. Jo mere detaljeret den er, jo større sandsynlighed er der for, at du bliver fundet af en potentiel arbejdsgiver. Det gælder også i forhold til studiejobs. Brug et professionelt portrætfoto og ikke et feriebillede for at understøtte seriøsiteten. Senere kan du bruge din LinkedIn-profil til at holde kontakt med tidligere studiekammerater eller med en tidligere arbejdsgiver, du f.eks. skal bruge som reference.  

6.     Vis, hvem du er

Virksomhederne vil gerne ansætte ’det hele menneske’ i dag, og derfor er det vigtigt, at dit CV afspejler, hvem du er. Også i din fritid. Tænk over, hvad du ønsker at signalere med de fritidsaktiviteter, du skriver på. Dyrker eller har du fx dyrket sport på konkurrenceplan, viser det, at du er målrettet, kan prioritere og går efter resultater. Arbejder du som frivillig i lektiecaféen på den lokale skole, viser det, at du er engageret og god til at lære fra dig. Al forskning viser, at har man et aktivt fritidsliv på den ene eller anden måde, vil man også være et større aktiv for arbejdspladsen.  Undgå at skrive, at du godt kan lide at gå i biografen eller være sammen med venner. Det siger ikke noget konkret om, hvem du er.

 7.     Signalér professionalisme

Dit CV skal være strømlinet og ikke fyldt med alle mulige effekter og farver. Det er indholdet, der tæller, og det handler om at signalere professionalisme og seriøsitet. Det gør du bedst ved at have et så stringent CV som muligt.  8.     Kom nærmere jobbet Dit CV er noget af det første, en virksomhed eller et rekrutteringsbureau kigger på. Hvis dit CV  ikke er godt nok, risikerer du, at din jobansøgning aldrig bliver læst. Derfor skal du sikre dig, at dit CV indeholder obligatoriske informationer som: kontaktoplysninger, erhvervserfaring, uddannelse og kurser, IT, sprog og fritidsinteresser.  9.     Lysten der driver værket Dit CV vil fremstå stærkt, hvis det viser, at der har været en rød tråd i de ting, du har foretaget dig i din studietid. Hvis du f.eks. har taget supplerende kurser, været på studieophold i udlandet eller har deltaget i faglige netværk. Det viser alt sammen, at du har haft en plan. Og så er det vigtigt, at en kommende arbejdsgiver fornemmer, at du har uddannet dig inden for det, du synes er allermest interessant. Dit engagement og drive skal skinne igennem i dit CV. 10.   Vil du være leder? Drømmer du allerede nu om at blive leder skal det afspejles i dit CV. Du skal vise, at du har det teoretiske fundament på plads, kender de grundlæggende ledelsesmæssige principper og har en indgående økonomiforståelse. Samtidig er det også vigtigt, at du har haft ’hands on’ og har praktisk erfaring fra det virkelige liv. Og så skal dit CV afspejle, at du er god til at skabe resultater. Det kan være på studiet, i fritiden eller i et studiejob.  

Gode råd fra direktøren

  Hartmanns administrerende direktør Anne-Mette Ravn giver her flere gode råd til din karriereplanlægning:     En afmystificering af erhvervslivet ”Overgangen mellem uddannelse og arbejdsmarkedet er for mange nyuddannede svær og hård, og der er også en kedelig høj arbejdsløshed blandt nyuddannede i dag. Men man kan allerede gennem studieårene gøre meget for at forbedre sine muligheder på jobmarkedet efterfølgende og samtidig lette overgangen mellem studiemiljøet og arbejdsmarkedet. Kommende arbejdsgivere ser positivt på, hvis en nyuddannet gennem studiet allerede har dannet relationer og erfaringer i erhvervslivet gennem studiejobs og opgaver. Og for den nyuddannede bliver ”det store stygge” erhvervsliv afmystificeret.”   Gode karakterer er ikke nok ”I mine øjne er karaktererne alene ikke afgørende for, hvor kvalificeret en nyuddannet er til et job efter studiet. En studerende, som opnår et højt karaktergennemsnit på studiet, men samtidig er mandsopdækket af sine forældre i form af lejlighed, økonomi, mad osv, har i mine øjne på ingen måde bevist, at personen kan skabe og tage ansvar senere i arbejdslivet. Det er rigtig væsentligt, at man under studieårene viser, at man kan tage selvstændigt ansvar for sit liv, at man kan træffe selvstændige gode valg, og at man har drive til at tage initiativer.”   Mange veje til Rom ”Jeg oplever en del nyuddannede, som insisterer på kun at ville arbejde inden for det fag, som de har uddannet sig til. Jeg kan godt forstå, at når man har investeret mange år i at dygtiggøre sig, så vil man også gerne konkret bruge uddannelsen. Man skal bare huske på, at der er ”mange veje til Rom”. Det er klart mere kvalificerende at komme i gang i et job og senere søge over mod sit drømmefag, end det er at gå ledig og vente på den helt rigtige stilling. Mit råd er, at man undervejs i uddannelsen opsøger en vejleder eller rådgiver, som kan bidrage til at folde ens kompetencer ud og afklare, hvordan kompetencerne kan bruges bredere eller anderledes i det senere arbejdsliv.”   Virksomhederne har også et ansvar ”I Hartmanns har vi hele tiden en til tre studerende tilknyttet i forbindelse med, at de skriver opgave eller er i praktik. På den måde bliver vi som organisation beriget med nyeste teorier og tænkning, mens de studerende bliver beriget med, hvordan det virkelige arbejdsliv er, og samtidig opnår de også netværk i form af kolleger og chefer. Jeg ville ønske, at langt flere private virksomheder ville se værdien i at blive udfordret af nyeste tænkning fra studerende. Som virksomheder skal vi åbne os – og også selv tage ansvar for at få de nyuddannede gjort klar til arbejdsmarkedet. Vi kan ikke bare sidde med krydsede arme og brokke os over, at de unge nyuddannede ikke har erfaring nok, hvis vi ikke selv bidrager til, at de opnår det.”