MUSIK INTERVIEW & TRENDS

tir, 31 okt 2017

Få saltvand i håret sammen med kollegerne

Der er mange gode grunde til at arrangere en dag med teambuilding.

I et hvilket som helst firma med et vist antal ansatte, kan man have stor glæde af et kursus i teambuilding. I Danmark har teambuilding været kendt siden 1980’erne, hvor mange teambuilding virksomheder blev dannet af tidligere elite soldater og erhvervsledere. Kurserne var for det meste basseret på grænseoverskridende friluftsaktiviteter og blev kendt under betegnelsen kanin-dræber kurser.

Meget har naturligvis ændret sig siden, men teambuilding handler stadig  om "opbygning af samarbejdet i et team ”og aktiviteterne kan for ekembel være samarbejdsøvelser, musiceren, spil, konkurrencer, leg, og rollespil. I praksis bruges ordet "teambuilding" bredt om alt fra bowling, rapelling og andre individuelle øvelser til omfattende samarbejdsøvelser med efterfølgende refleksion. Alle deltagere får en grundig briefing af vores instruktører før sejladsen. Der er mange gode grunde til at arrangere en dag med teambuilding, fordi det skaber et bedre sammen hold og fællesskab. Og der findes som sagt mange måder at gøre det på, som hos GoSail,  hvor man brænder for at udvikle mennesker gennem sejlads. Så her tager man folk med ud at sejle, og giver dem ansvaret for, at styre en båd under sikre forhold, for alle lige på en båd, og i en båd på åbent vand, har man det perfekt værktøj til, at udvikle mennesker individuelt og i grupper, og skabe positive resultater for deltagerne, uanset om det handler om systematisk udvikling af high performance-teams eller, at give en gruppe mennesker en fed oplevelse sammen. GoSail A/S er startet i 2017, men historien går meget længere tilbage. De to stiftere Søren Laugesen og Jens Henrik Lund, har begge sejlet fra barnsben, og de seneste 13 år samarbejdet omkring teambuilding til søs. I 1990'erne var der megen debat om hvorvidt sådanne kurser gav det ventede udbytte, samt om det var uetisk at påføre kursisterne psykologiske effekter uden tilstedeværelse af uddannede psykologer eller opfølgning med kursisterne efter kursets afslutning. I løbet af 00'erne blev der i Danmark dannet en brancheforening for teambuilding og ledertræning som netop satte fokus på emner som etik, sikkerhed, forsikring og uddannelse. I skolerne begyndte man også at afprøve virkningen af teambuilding overfor børn og unge. Flere skoler og gymnasier lavede et samarbejde med coaches og andre professionelle, og der blev udviklet målrettede hytteture, introture og lejerture, som netop havde til formål, at skabe et bedre socialt rum i klasselokalet.
None

None