MUSIK INTERVIEW & TRENDS

ons, 08 nov 2017

Genvej til studenterhuen ser dagens lys

Dorte Wettergreen Mulvad, rektor på Tradium Handelsgymnasiet i Randers.

Tietgenskolen i Odense har hidtil været alene om at udbyde et toårigt ”fast-track” til en studentereksamen. Nu har Tradium i Randers som landets blot andet uddannelsesinstitution opnået rettigheden til at udbyde en helt ny toårig HHX FastTrack, der bl.a. byder på erhvervsbesøg i udlandet, et tæt samarbejde med erhvervslivet herhjemme samt en høj grad af talentpleje.

HHX FastTrack på Tradium Handelsgymnasiet i Randers er netop godkendt af Undervisningsministeriet som et led i forligsaftalen om styrkede gymnasiale uddannelser, som giver Danmarks unge udfordringer, der modsvarer deres evner og ambitioner. ”FastTrack er målrettet dygtige og motiverede talentelever, som nu får mulighed for at blive student i Jylland på kun to år. På den toårige HHX opnår eleverne de samme faglige niveauer og det samme eksamensbevis som på en treårig HHX, men de gennemfører uddannelsen på kortere tid”, fortæller Dorte Wettergreen Mulvad, der er rektor på Tradium Handelsgymnasiet i Randers.

Talentpleje er i fokus

”Med FastTrack tilbyder Tradium et gymnasieforløb, hvor eleverne bliver udfordret af øget tempo samt et højere fagligt niveau i et læringsfællesskab, hvor talentpleje er i fokus. Eleverne kommer til at gå i klasse med andre fasttrackere med samme ambitionsniveau, og Tradium har indrettet uddannelsen, så eleverne får et undervisningsmiljø med dynamik, intensive forløb og ikke mindst individuelle udfordringer. På FastTrack indgår også et tæt samarbejde med erhvervslivet i form af et talentprogram, hvor eleverne løser konkrete og aktuelle opgaver med rådgivning, sparring og bedømmelse fra både virksomheder og universiteter ”Eleverne får travlt, men der bliver også tid til at være en del af et godt studiemiljø på et stort gymnasium, hvor vi også prioriterer det sociale miljø højt”, understreger Dorte Wettergreen Mulvad. På HHX FastTrack er der gode muligheder for at dyrke idræt, deltage i MasterClasses, ekskursioner, fredagscaféer, fester, galla og mange andre gode oplevelser i dagligdagen sammen med gymnasiets andre elever. Der er også indlagt en fælles studierejse for alle FastTrack-elever med en dansk eksportvirksomhed som omdrejningspunkt. Hvis eleven er tilflytter, hjælper Tradium Handelsgymnasiet med at finde bolig i et godt og trygt ungdomsmiljø med fællesfaciliteter.

Faktaboks

•På den toårige HHX får eleverne de samme niveauer og det samme eksamensbevis som på en treårig HHX. •På HHX FastTrack får eleverne en studentereksamen med et stærkt merkantilt, samfundsøkonomisk og matematisk fokus med studieretningsfagene virksomhedsøkonomi A og Matematik A. •Når huen er i hus, har eleverne adgang til videregående uddannelser på lige fod med de øvrige gymnasiale uddannelser. Uddannelsen giver direkte adgang til mere end 210 videregående uddannelser. Erhvervsskolen Tradium er et uddannelsesmæssigt kraftcenter, som udbyder en lang række ungdoms-, voksen- og efteruddannelser inden for det merkantile og tekniske område: hhx, htx, eux, eud og AMU. Skolen beskæftiger 500 medarbejdere og underviser 3.200 årselever på syv adresser i Randers, Hobro og Pederstrup. Tradium har en vision om at være en internationalt orienteret og stærk partner for erhvervslivet samt en udviklende og attraktiv arbejdsplads med professionelle medarbejdere. Læs mere på www.tradium.dk og følg os på Facebook.