MUSIK INTERVIEW & TRENDS

tor, 29 jun 2017

Hypnose -et terapeutisk værktøj

Depression og angst kan være invaliderende i hverdagen og kan give psykiske følger.

Hypnose er gået fra at være forbundet med ”mystik” og ”tab af kontrol”, til at være en behandlingsform der vinder ind med lynets hast. Forklaringen er nok den at mange har haft positive oplevelser efter en behandling med hypnose.

Hos Hypnose-syd.dk kan man via hypnose få hjælp til mange ting. Klinikken tilbyder hjælp til at fjerne angst, depressioner, overvægt og stress ved hjælp af hypnose. Lider man af eksamensangst, tilbydes også hypnoseterapi til at bearbejde denne
None

None

Stadig flere jordemødre, læger og tandlæger bruger i dag hypnose i deres behandling. Det sker for at afhjælpe smerter eller berolige angste patienter. Ægypterne var antageligt de første, der bevidst brugte behandling med hypnose af syge. Det var præsterne, der fungerede som helbredere, men guderne fik æren for det. Behandlingen af syge foregik i særlige templer under udførelse af en række mystiske, religiøse ceremonier - men målet var klart nok, en hypnoselignende behandling til lindring af smerter og helbredelse af sygdomme. Men hypnosenkendes hos mange folkeslag og har været forklædt til ukendelighed i de mest varierende dragter, lige fra profeternes hallucinering af masserne helt til chamanernes trommebevægelser i Mongoliet. Selve hypnose tilstanden, er en unik tilstand, vi mennesker har, som giver os adgang til vores overbevisninger, som i virkeligheden er vores styreprogrammer i hjernen og at vi med de, forholdsvis simple terapeutiske værktøjer man har i værktøjskassen som hypnoterapeut, kan om programmere disse “styreprogrammer” nærmest øjeblikkeligt. Man kan definerer hypnosetilstanden, som en tilstand hvor hjernen er særligt koncentreret eller fokuseret om noget, samt som en tilstand af øget modtagelighed. Dvs. En tilstand hvor vores kritiske faktorer, som sidder i vores bevidste sind, er dæmpet og underbevidstheden er åben for indlæring. Hypnosetilstanden er således også en indlæringstilstand. I dag hersker der ikke så megen mystik omkring hypnosen, og de fleste har vel hørt om folk, der er stoppet med at ryge, ved hjælp af hypnose. (Indlægget er sponsoreret)