MUSIK INTERVIEW & TRENDS

ons, 03 jan 2018

Hvad skal jeg når skolen slutter?

Næsten halvdelen af landets 8. klasse-elever, føler et stort pres, når det kommer til uddannelsesvalg.

STX, HHX, EUD, EUX eller noget helt femte? Valgmulighederne er mange, men kendskabet til de forskellige ungdomsuddannelser er begrænset, og vejledningen halter. Derfor ender alt for mange af os elever med det sikre valg nemlig gymnasiet, ligesom alt for mange af os elever føler et enormt pres over at skulle vælge ungdomsuddannelse. Faktisk er det næsten halvdelen af landets 8. klasse-elever, der føler et stort pres, når det kommer til uddannelsesvalg. Det viser en nye rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Tekst: Jakob Bonde Nielsen, tidligere

formand for Danske Skoleelever

Samtidig oplever hver fjerde, at de ikke får den hjælp og vejledning, de har brug for. Og det er problematisk. For det er netop vejledningen, der skal sikre, at vi elever får et indblik i de forskellige uddannelsesmuligheder, der findes, men også bliver mere bevidste om vores interesser og styrker. Derfor er en god UU-vejledning vigtig, for den hjælper os med at komme tættere på den uddannelse, der passer til netop os. I dag er det desværre sådan, at det kun er de elever, der erklæres ”ikke uddannelsesparat”, der har ret til en samtale med deres UU-vejleder. Det svarer til cirka 20% af alle elever. De resterende 80 % må nøjes med den kollektive vejledning, som desværre alt for ofte viser sig ikke at være tilstrækkelig. Derfor er flertallet af os elever overladt til os selv, når det kommer til uddannelsesvalg, og det tror jeg, skaber en enorm usikkerhed. Jeg kan bare tage mig selv som eksempel. Jeg er blevet erklæret uddannelsespart, men det betyder langt fra, at jeg ved, hvad jeg vil efter grundskolen. Jeg føler mig usikker, og jeg føler mig langt fra klædt ordentligt på til at træffe det rigtige valg. Og jeg tror ikke, at jeg står alene med den følelse. Måske kender I den også? Derfor er det afgørende, at vi får skabt en UU-vejledning, der udvider vores uddannelseshorisont, ligesom vi også skal skabe en vejledning, der udfordrer os på det vi vil, så vi ikke bare tager det ”sikre” valg, fordi vores venner og forældre vil det. Jeg peger derfor på tre ting, som jeg tror på kan mindske tvivlen og sikre, at flere vælger den rigtige uddannelse første gang. De tre forslag er:
  1. Mere og bedre brobygning
  2. Mere erhvervspraktik
  3. Muligheden for individuel UU-vejledning for alle
Jeg tror på, at vi med disse forslag kan være med til at skabe en UU-vejledning, der giver os elever det bedst mulige grundlag for at vælge den rigtige uddannelse – første gang. Mere brobygning vil nemlig give os en bedre indsigt i de uddannelsesmuligheder, der findes, ligesom mere erhvervspraktik kan give os relevant erfaring fra den virkelighed, der venter efter uddannelsen. Endelig vil den individuelle vejledning være med til at mindske tvivlen og udfordre os på vores uddannelsesvalg. Og lige præcis dette er et område, som vi i Danske Skoleelever, elevernes talerør, bruger meget tid på. Fordi vi synes det er utrolig vigtigt at alle elever vælger den uddannelse, som passer til lige præcis dem. Første gang. Jeg håber derfor, at man fra politisk side vil tage os elever seriøst og lytte til os, når vi siger, at vi har behov for mere og bedre UU-vejledning nu!