MUSIK INTERVIEW & TRENDS

tir, 12 jan 2016

Spiseforstyrrelser opdages ofte i tandlægestolen

Tandlægen spiller en vigtig rolle i forhold til at opspore personer med en spiseforstyrrelse og vejlede dem om tandskader. Næsten halvdelen med en spiseforstyrrelse ønsker, at tandlægen italesætter emnet, men mange tandlæger synes, det er svært. Det afslører en ny undersøgelse.

Omkring 75.000 personer i Danmark lever med en spiseforstyrrelse, og det anslås, at yderligere 80.000 er i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse. Tandlægen er ofte en af de første sundhedsprofessionelle, der opdager, at en person har en spiseforstyrrelse på grund af de karakteristiske skader på tænderne. Det er vigtigt, at tandlæger reagerer på deres mistanke, konkluderer en ny undersøgelse, som Tandlægeskolen i København og Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade (ViOSS) står bag.

”Tandlægen kan spille en unik rolle i forhold til at opspore personer med en spiseforstyrrelse og vejlede om de konsekvenser, som spiseforstyrrelsen har for tænderne. Og i modsætning til hvad man måske skulle tro, viser undersøgelsen, at mange med en spiseforstyrrelse faktisk ønsker, at tandlægen italesætter det,”

fortæller Sabine Elm Klinker, sociolog og leder af ViOSS.
Undersøgelsen giver for første gang indblik i, hvordan personer med en spiseforstyrrelse forholder sig til tandlægebesøg og tandpleje, og hvordan danske tandlæger håndterer patienter med en spiseforstyrrelse. LÆS OGSÅ: "Sådan passer du godt på dine tænder"

Risiko for syreskader og caries

Mange personer med spiseforstyrrelser får skader på tænderne som fx syreskader og mere caries, hvilket undersøgelsen også bekræfter. De bekymrer sig om deres tænder, men størstedelen tager ikke nogen særlige forholdsregler - blandt andet fordi de ikke har overskud til det. Men personer med en spiseforstyrrelse har ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Freddie Sloth-Lisbjerg, ekstra behov for at passe godt på tænderne.

”Det er uhyre vigtigt at opretholde en god mundhygiejne og passe sine tandlægebesøg, hvis man lider af en spiseforstyrrelse. Hvis man fx hyppigt kaster op, kan det give uoprettelige syreskader på tænderne,”

siger han.

Patienter ønsker dialog med tandlægen

Hver tredje i undersøgelsen, som har en spiseforstyrrelse, har haft en samtale med tandlægen om deres spiseforstyrrelse, og de fleste har haft en positiv oplevelse. Næsten 5 ud af 10 med en spiseforstyrrelse mener, at tandlægen skal rådgive om skaderne på tænderne og nævne mistanken. Men det skal gøres forsigtigt og anerkendende og ikke belærende. Diane Jasmin led af en spiseforstyrrelse i 12 år og gik ikke til tandlæge i cirka 3 år på grund af skam og frygt for at blive ”afsløret”. ”Som tiden gik, ville jeg gerne bryde tavsheden overfor en tandlæge, da mine tænder havde lidt skade. Jeg fandt en tandlæge, som turde snakke med mig om det og var rummelig, og det betød alt,” fortæller hun. Diane Jasmin mener, at tandlæger skal være åbne over for at tage emnet op, men det skal ikke gøres på en fordømmende måde. ”Nogle er klar til at give slip på spiseforstyrrelsen og vil derfor gerne i dialog, mens andre stadig er så fanget i spiseforstyrrelsen, at de er bange for at blive afsløret,” forklarer hun.

Svært at italesætte for tandlæger

Cirka hver tredje tandlæge i undersøgelsen har oplevet at være en af de første sundhedsprofessionelle, der har fået mistanke om en spiseforstyrrelse hos en patient. Langt de fleste valgte at tale om mistanken med patienten. Samtidig siger størstedelen af tandlægerne, at de finder det vanskeligt at italesætte en mistanke om en spiseforstyrrelse. Anja Weirsøe Dynesen, tandlæge, ph.d. og cand. scient. i human ernæring og en af forskerne bag undersøgelsen mener, ligesom Sabine Elm Klinker, at tandlæger kan blive klædt bedre på til at tackle en mistanke om, at en patient har en spiseforstyrrelse. Begge påpeger, at målet ikke nødvendigvis er, at patienten vedkender at have en spiseforstyrrelse. ”Hvis tandlægen tager emnet op og vejleder patienten om, hvordan yderligere skader kan forebygges, er der måske skabt grobund for, at patienten på sigt søger hjælp til behandling af spiseforstyrrelsen. Men det skal italesættes på en måde, så patienten føler sig tryg og fortsætter med at komme hos tandlægen,” fastslår Anja Weirsøe Dynesen. Ifølge Diane Jasmin kan en samtale med tandlægen være et skridt på vejen mod at få hjælp. ”Jeg tror, det kan blive en af de brikker, der kan hjælpe en person med en spiseforstyrrelse ud af den negative spiral, fordi det kan være med til at bryde tabuet, der omgiver spiseforstyrrelsen, ” siger hun. Undersøgelsens resultater får nu Tandlægeforeningen, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade samt ViOSS til at gå sammen om at sætte fokus på, hvordan tandlæger kan gå i dialog med patienter, der har en spiseforstyrrelse.

Fakta om spiseforstyrrelser

•I Danmark lever omkring 75.000 personer med en spiseforstyrrelse. •Yderligere 80.000 er i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse. •Anoreksi og bulimi er blandt de alvorlige lidelser hos kvinder mellem 14 og 25 år •Ifølge Landspatientregistret modtog 3.651 personer med en spiseforstyrrelse behandling i psykiatrien i 2014. •Antallet af indlagte med alvorlige spiseforstyrrelser er steget med mellem 20 og 25 procent siden 2008. Det viser en rapport fra Socialstyrelsen.

Om undersøgelsen

•Undersøgelsen er lavet af Tandlægeskolen i København i samarbejde med Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade (ViOSS). •Lidt over 1400 tandlæger og knap 300 personer med en spiseforstyrrelse har deltaget i undersøgelsen. •Der er udsendt et spørgeskema målrettet henholdsvis tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse. •Læs rapporten på vioss.dk.

Få hjælp

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) tilbyder gratis, personlige og uforpligtende samtaler med uddannede rådgivere. Se mere på lmsos.dk

Sådan passer du på tænderne

Få råd til hvordan du bedst passer på dine tænder, hvis du har en spiseforstyrrelse, på tandlaegeforeningen.dk