MUSIK INTERVIEW & TRENDS

man, 14 jan 2019

Tips og tricks til at skrive et godt speciale

Den er berygtet fra første dag på skolen, men faktisk er det ikke noget, du skal frygte synderligt, hvis du er struktureret og følger nogle simple guidelines. Gør du imidlertid ikke det, kan specialeskrivningen blive en frygtelig periode, hvor søvnløse nætter og piblende sved fra panden til afleveringsfristen bliver en del af hverdagen. Vil du gerne undgå den skræmmende del og faktisk nyde friheden ved at skrive speciale, kan du læse med her, hvor du får nogle gode råd, der kan gøre specialeskrivningen til en god og spændende periode.

Brug dine vejledere til fulde drag

Dine vejledere er et af de vigtigste våben i forbindelse med din specialeskrivning, og det kan ikke understreges nok, at du skal bruge dem så meget, du kan. Selvfølgelig skal de ikke bruges unødvendig meget, men en god ide er at mødes med dem inden skrivningen går i gang, og så ellers et holde et møde hver gang en større del af opgaven påbegyndes, så du kan få at vide, om du er på rette sport i forhold til den røde tråd. Det gode ved vejledningen til disse større opgaver er, at dine vejledere i vidt omfang faktisk må guide dig i den rigtige retning. De må selvfølgelig ikke læse din opgave igennem, men de må gerne komme med ideer og supplementer til dine ideer, så det er bare med at udnytte det til fulde drag. Brug dem hver gang det giver mening – det er dem, der bedømmer dig, ligesom de er fagspecialister indenfor områderne, du beskæftiger dig med.

Fokuser på metodeafsnittet og problemformuleringen

Dette er typisk de to afsnit, hvor den studerende tænker, at det er let lige at skrive en side eller to, som kan fyldes på det endelige produkt. Mange undervurderer vigtigheden af netop disse afsnit, men det er kort sagt alfa og omega, at du går helt ned i materien her. Disse afsnit danner grundlag for resten af din opgave, og du skal meget gerne vise, hvad du vil med opgaven, ligesom alt det efterfølgende i din opgave skal have en rød tråd op til din metode og problemformulering. Specielt metodeafsnittet er meget teoretisk, hvorfor det kan være en hård udfordring. Af den grund kan du eventuelt spørge dine vejledere til råds eller sætte dage af til at læse op på metoderne til de forskellige fag. Disse to dele af din opgave vil der blive spurgt ind til, når du skal forsvare din opgave mundtligt, og du bliver derfor nødt til at være 100 procent inde i alt den teori, du har beskrevet - men også mere end det, da din censor og vejleder vil spørge ind til andre metoder; herunder også, hvorfor du ikke har brugt dem.

Brug tiden på indholdet

I forbindelse med specialet vil der være rigtig mange ”slaveopgaver” såsom transskribering, gennemlæsning og kommatering, og det kan hurtigt komme til at tage flere timers fokus fra det vigtige, som er indholdet i din opgave. Det er i opgavens substans, du skal brillere, da din viden ikke kommer til udtryk gennem dine bilag fra et interview, du har transskriberet, men gennem det konkrete indhold i din opgave. Dog er det alligevel vigtigt, at du får transskriberet de interviews, du helt sikkert har lavet, da de er nødvendige at henvise til i opgaven. Endvidere skal du også læse din opgave igennem, så dumme slåfejl og fejl i sproget rettes til, men hold det på et minimum og få hjælp udefra, hvis det er muligt. Er du eksempelvis ikke skarp til transskription, kan du få hjælp af virksomheden TEXTA, der tilbyder 20% studierabat. Ved at bruge hjælpen udefra til denne type opgaver frigiver du tid, der kan blive brugt på at forbedre selve indholdet af din opgave, hvilket er den altoverskyggende prioritet i din situation, da det er det, der påvirker karakteren mest.   Held og lykke med opgaveskrivningen.