Oprydning

tor, 20 sep 2012

Vold i unges verden

Unge med en instruktør, en fotograf eller en skribent i maven kan nu blive del af det stort anlagte EU-projekt ”C-You!”, som skal forebygge mobning og andre former for vold.

Fritid & Samfund afholder netop nu en film-, foto-, og skrivekonkurrence for de 15 til 25-årige over emnet mobning og vold. Konkurrencen er for helt almindelige unge, og har til formål at skabe opmærksomhed omkring EU-projektet “C-You!”, som kører sideløbende i en række lande. Det er en vigtig del af projektet, at de unge selv bliver inddraget, og med kreative bidrag kan vise, hvordan de oplever mobning og vold i deres verden. ”Hvis bare du har en mobiltelefon med kamera og en god ide, er du klar til at gå i gang” fortæller Steffen Hartje, som er sekretariatschef i Fritid og Samfund, og manden bag konkurrencen. Bidragene bliver nemlig bedømt efter hvordan de fænger med deres kreativitet og opfindsomhed, og ikke efter hvordan de teknisk er udført. De bedste bidrag bliver udstillet på Aarhus Hovedbibliotek midt i november, og vinderen af konkurrencen skal efterfølgende repræsentere Danmark på en international konference med vinderne fra de andre deltagende lande. Udover Danmark deltager Sverige, Italien, Østrig, Grækenland, Rumænien og Frankrig i projektet, som løber over en periode på 2 år. Det overordnede mål for ”C-you!” er at udvikle og indføre metoder, der kan forhindre vold blandt unge. Projektet foregår i nært samarbejde med organisationer og institutioner der har tæt kontakt med de unge og som derfor har mulighed for at indgå i et direkte samspil med dem. Projektet sigter desuden på at styrke lokalsamfundenes rolle i kriminalpræventivt arbejde og at støtte samarbejde på tværs af organisationsniveauer og sektorer. Læs mere om konkurrencen og projektet på www.ungvold.dk.