ADVERTORIALS

ons, 10 apr 2019

Esporten tordner frem i foreningerne

På et enkelt år er antallet af udøvere, der dyrker esport i en forening mere end fordoblet. Foto: Palle Skov for DGI

På et enkelt år er antallet af børn, unge og voksne, der dyrker esport i en forening, steget med 133 procent. Det viser nye medlemstal fra DGI.

Esporten er for alvor rykket fra hjemmets fire vægge og ind i foreningernes fællesskaber. I det seneste år er antallet af esportsudøvere steget med 2807 i idrætsforeningerne – en stigning på hele 133 procent. En udvikling, der glæder formand i DGI, Charlotte Bach Thomassen: ”Esporten er et godt eksempel på, hvordan vi i foreningen samles om aktiviteter, som vi ønsker at være fælles om. Rigtigt mange børn og unge gamer som en helt naturlig aktivitet i deres hverdag. Derfor er jeg glad for, at vores foreninger giver flere børn og unge mulighed for at indgå i aktive fællesskaber og at vi i DGI hjælper ildsjæle indenfor esport med at starte denne populære aktivitet og nye foreninger op,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Bevægelse er vigtigt

Selv om esport måske ikke ved første øjekast rimer på fysisk udfoldelse, så er bevægelse et vigtigt parameter i esporttræningen. Og sammen med fællesskaber er det netop målrettet træning, der tilbydes i de mange foreninger, der tilbyder esport: ”DGI bidrager til, at foreninger med esport på programmet etableres og udvikles med fokus på samme sunde træningskultur, som inden for de idrætter, som vores idrætsforeninger traditionelt tilbyder børn, unge og voksne. Her er uddannelse af esportstrænere vigtig, ligesom vores etiske kodeks sætter en god ramme for esport i foreningslivet. Begge dele oplever vi en stor efterspørgsel og opmærksomhed på,” siger Charlotte Bach Thomassen.

450 deltagere på esportsgrunduddannelse

Ligesom antallet af esportudøvere er også antallet af foreninger, der tilbyder esport, steget kraftigt. I 2017 tilbød 68 foreninger under DGI esport. Det steg i 2018 til 138 – altså hele 70 nye foreninger på et enkelt år. Og hvis interessen for esportskurser for trænere og ledere kan bruges som strømpil, så vil tendensen med flere udøvere og foreninger fortsætte fremover. Således har hele 450 deltagere været på grunduddannelsen som esportstræner hos DGI, selv om uddannelsen kun har været udbudt siden januar 2018. Læg hertil i omegnen af 300 personer, der har deltaget i inspirationskurser om esporten, og tendensen virker klar.

Thurø satser på 200 esportsmedlemmer

På Thurø er Thurø Esport i gang med foreningens anden sæson. Foreningen tæller 60 medlemmer. Desuden sender Svendborg Medie- og Sportsefterskole elever ned til foreningens lokaler for at dyrke esport. Og netop et udbygget samarbejde med efterskolen skal – sammen med et samarbejde med en erhvervsskole – sikre en eksplosiv fremgang i medlemstallet: "Jeg håber på 200 medlemmer allerede til den nye sæsons begyndelse i august, hvis skolernes elever tager imod tilbuddet om at blive medlemmer hos Thurø Esport," siger formand Klaus Busk. Samarbejdet skal knytte esportsforeningen og skolerne tættere sammen og indebærer på sigt, at esportsforeningen flytter træningen af skolernes elever ind på skolernes område.

Fra computer til halgulv

Hos Thurø Esport er der stort fokus på, at træningen indeholder et stort element af bevægelse. Faktisk har foreningen udviklet sit eget koncept kaldet efitness, hvor den fysiske træning puttes ind i rammer, der er let oversættelige til esporten. Det indebærer træning af øjenmuskulatur, så udøverne bliver bedre til at overskue hele computerskærmen samt fokus på, at hjernen trænes samtidig med kroppens andre muskler. Men allervigtigst har det været at få udøverne i gang med den fysiske træning på en måde, der giver mening for den enkelte udøver: "I første omgang har vi tænkt meget over, hvordan vi får lokket gamerne væk fra computeren og ud på halgulvet. Den nød har vi knækket blandt andet via infrarøde geværer, hvor eleverne kan mærke, hvor svært det er at ramme med høj puls," siger Klaus Busk. Fakta:
  • I 2018 var der 4912 esportsmedlemmer i 138 foreninger i DGI, i 2017 var tallet 2105 esportsmedlemmer i 70 foreninger.
  • Medlemstallene for 2018 blev offentliggjort i april 2019. 2017 var første år, hvor esport blev registreret som en selvstændig aktivitet i medlemstallene.
  • I DGI anerkender vi esport på lige fod med fodbold, gymnastik, svømning og andre idrætter. Læs mere om DGI’s arbejde med esport her 
      Kontakter