REJSER

tir, 09 aug 2016

Studiestart betyder rift om lejeboligerne i de store studiebyer

5 regler du skal lægge mærke til når du lejer lejlighed

Hvert år søger tusindvis af unge lejebolig i forbindelse med studiestart og det kan være svært at holde hovedet koldt og at forholde sig kritisk, når man endelig finder et værelse eller en lejlighed.

Der findes desværre mange eksempler på, at udlejere forsøger at udnytte dette. Med disse 5 råd in mente kan du undgå at blive snydt, når du søger lejebolig:

1.Pas på falske udlejere

Der findes desværre ”falske udlejere”, som forsøger at udleje en bolig, som de ikke er ejer af, og som de kan have lovet ud til flere lejere på samme tid. De vil ofte bede dig betale forud, inden du modtager en lejekontrakt og nøgler til boligen. Når de så har modtaget depositum og forudbetalt leje, hører du aldrig fra dem igen. LÆS OGSÅ: "Studiebolig: Køb eller leje?" Du bør derfor undersøge, hvem der er ejer af den ejendom, som din lejebolig ligger i. Det kan du bl.a. undersøge på www.ois.dk. Du skal have været i kontakt med den, der står som ejer, før du underskriver noget som helst, og du må aldrig betale noget, før du har set lejligheden.

2. Sørg for at få en lejekontrakt

Hvis din udlejer af en eller anden årsag ikke vil udlevere en lejekontrakt, så er det et dårligt tegn. Det står godt nok ingen steder i lejeloven, at en lejekontrakt skal være skriftlig, men hvis du beder om en lejekontakt, så har udlejer pligt til at give dig den. Du må aldrig betale hverken depositum eller forudbetalt husleje, hvis ikke du har en underskrevet lejekontrakt, i så fald risikerer du aldrig at se pengene igen, selvom du har krav på at få dem tilbage. Hvis din udlejer presser på for at få dig til at underskrive hurtigt, skal du også være ekstra opmærksom.

3. Betal ikke dusør

Det er ulovligt at kræve betaling for at stille en lejebolig til rådighed. I lejeloven kaldes det dusør, og det omfatter alle former for betalinger, der ikke er husleje, depositum eller forudbetalt leje. Hvis din udlejer har krævet en ulovlig dusør, som du har betalt, kan du kræve pengene tilbage inden for de efterfølgende fem år. Du skal dog kunne bevise, at du rent faktisk har betalt dem. Det er derfor altid en dårlig idé at betale penge under bordet.

4. Vær opmærksom på fejl og mangler

Det er altid en god idé at gennemgå lejemålet for fejl og mangler, inden du flytter ind, så du ikke risikerer at betale for noget, som ikke er pengene værd. Undersøg lejligheden for fejl og mangler hurtigst muligt og gør udlejer opmærksom på disse. Det vil sige, at du skal skrive alle fejl og mangler ned og gerne tage billeder og sende listen til din udlejer. På den måde kan du altid dokumentere, at manglerne allerede var der, da du overtog boligen. Du har 14 dage, fra du overtager lejemålet, til at give din udlejer besked om fejl og mangler. Dette gælder uanset, om det er mangler, der skal udbedres eller blot mangler, du ønsker at gøre opmærksom på. Hvis du ikke gør det, så risikerer du at komme til at betale for fejl og mangler, som du ikke er skyld i når du skal flytte.

5. Tjek din husleje

En del lejere betaler for meget i husleje, uden at være klar over det. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget man kan aftale at betale i husleje, og da mange lejere er desperate for at finde et sted at bo, er der en del udlejere som skruer prisen urealistisk højt op.mangler kontrakt   Men det betyder ikke nødvendigvis, at du er bundet af, hvad du har aftalt med din udlejer, for du kan få nedsat lejen, selvom du har skrevet under på at betale en højere husleje, også selvom du vidste, at huslejen var for høj allerede ved aftalens indgåelse. Du kan tjekke din leje på hjemmesiden www.tjekdinleje.dk. Det er altid en god idé at lade en advokat gennemgå kontrakten, før du skriver under.