SEXBREVKASSE

ons, 31 aug 2016

Bekæmpelsen af mobning er skolernes ansvar

Skolerne skal tage større ansvar for elevernes trivsel, mener Jens Vase Poulsen, der er formand for Danske Skoleelever.

Alle elever har ret til en hverdag uden mobning, lyder det fra skoleelevernes formand

Tekst:

Jens Vase Poulsen

Formand for Danske Skoleelever Ifølge de nationale trivselsmålinger oplever hver femte elev mobning. Som elevernes formand mener jeg, at det er alt for mange. Med de negative følgevirkninger mobning har, er det for meget, hvis blot én elev bliver mobbet. Mobning er ikke noget, man bare glemmer, når man bliver ældre – det kan godt blive nemmere at se tilbage på med tiden, men det gør det ikke okay. Det kan af den årsag have meget negativ effekt på det videre liv, at man bliver mobbet – derfor ønsker vi i Danske Skoleelever en løsning på elevernes mistrivsel. Det er i dag ikke tydeligt for lærere, elever, forældre og ledere, hvem der i sidste ende har ansvaret – og derfor sker det alt for ofte, at ingen tager det. Det er ikke godt nok, og der er kun én taber i det spil – nemlig offeret. I Danske Skoleelever mener vi, at skolen har ansvaret for elevernes trivsel. Det har man til dels også prøvet at føre ud i livet gennem lovgivning fra 2009, som foreskriver, at alle landets skoler skal have en antimobbestrategi. Alligevel er der stadig 36 % af skolerne, som ikke lever op til loven. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet fra sidste år. Det er i mine øjne et rigtigt sørgeligt tal, men som også med al tydelighed viser, at der er kraftigt brug for forbedringer og kraftigt brug systematisk opfølgning på nuværende lovgivning.

Skoler skal tage ansvar

Mobning er en kompleks problemstilling, og før vi for alvor kan få fat i roden til det, skal vi have lovgivning, som sikrer, at skolerne tager ansvaret for sine elevers trivsel. Den aktuelle lovgivning skal skærpes og skoler uden en seriøs antimobbestrategi sanktioneres – det er kommunernes ansvar som ejere af skolerne. Det er ikke et spørgsmål om at ”pege fingre” af skolen – men det er et mål om at sikre alle elevers ret til et godt skoleliv.

Mobning ødelægger selvværdet

Mobning er ødelæggende for ens selvværd, og ofte kan det være svært for elever, der udsættes for mobning, at sige fra og få det fortalt til forældre eller lærere. Mobning kan ofte være et tabu. Det er ganske enkelt uacceptabelt. Derfor mener vi, at der er brug for en anonym klageinstans, som fungerer udenom skolen – en whistle blower-ordning. Denne instans kan enten være funderet i nationalt regi eller kommunalt. Det afgørende er, at eleverne med sikkerhed kan vide, at her er nogen som kan hjælpe og ikke blot lægge øre til og rådgive. Vi ønsker i Danske Skoleelever, at alle elever får et godt skoleliv. Et skoleliv, hvor man ikke skal bekymre sig om mobning og mistrivsel, men i stedet kan fokusere på fremgang og udvikling. Derfor fylder arbejdet mod mobning meget for os. Hvis vi ikke sikrer de senere initiativer gennem lovgivning, kan vi ikke sikre eleverne et godt skoleliv - alle elever har ret til en hverdag uden mobning. Danske Skoleelever kæmper for at sikre det gode skoleliv til alle elever på danske grundskoler – det vil sige alle folke-, privat-, efter-, fri- og ungdomsskoler. www.skoleelever.dk         CITAT:   Vi ønsker, at alle elever får et godt skoleliv. Et skoleliv, hvor man ikke skal bekymre sig om mobning og mistrivsel.