SEXBREVKASSE

man, 09 maj 2016

Tag et højskoleophold og brug det på CV’et

Oplev nogle af alle de spændende aktiviteter på Højskolernes Dag lørdag den 6. maj 2017.

Et højskoleophold kan have stor indflydelse i jagten på drømmejobbet. Det har længe været et mantra, at unge skulle skynde sig at blive færdige med deres uddannelser, men måske det alligevel kan gå for stærkt.

 Hurtigere er bedre. Det synes at være tankegangen, når det kommer til unges vej gennem uddannelsessystemet. Men måske det alligevel er værd at overveje et højskoleophold eller en længere udlandsrejse, inden du kaster dig over jobjagten. Studerende bliver ofte bedt om at koncentrere sig om at tilegne sig den viden, der kan sikre deres fremtidige indkomstgrundlag og dermed også Danmarks globale konkurrenceevne. Men i modsætning til politikeres og økonomers aktuelle fokus på produktivitet og målrettethed i uddannelse, peger en række HR-eksperter på, at bløde højskoleværdier som samarbejde, engagement og ansvarsbevidsthed er blevet afgørende
None

None

 Stine Krogh Danielsen, senior rekrutteringskonsulent hos Arla

Et højskoleophold kan have en stor betydning, hvis ansøgeren kan få sat det i spil. Et højskoleophold er ikke i sig selv en kvalificerende faktor, men hvis man kan tage os i hånden og forklare, hvorfor det gjorde dig mere moden eller selvstændig, så bliver det pludselig relevant. Bløde menneskelige værdier er kun blevet vigtigere de sidste mange år. Det er altafgørende, at vi udover at få en fagligt dygtig medarbejder også får en person, der er i stand til at samarbejde med andre og indgå i mange forskellige sammenhænge. Lige netop evnen til at skabe relationer og møde nye mennesker er vel noget af det vigtigste, et højskoleophold kan give. Det kan slibe nogle egoistiske kanter af.
None

None

Christian Flø, head of talent management & learning hos Dansk Supermarked

Der findes jo ikke detailhandelsforberedende højskoler ligesom dem, der findes for kommende journalister eller politibetjente. Men et højskoleophold er da stadigvæk relevant for os, da det giver et klart indtryk af en moden person, der kan tage ansvar for sig selv og sin tilværelse. Vi er meget grundige i vores rekruttering, og der betyder personligheden enormt meget. Vi kan konstatere, at mange ansøgere har de samme uddannelser, og derfor bliver det ofte det menneskelige, der afgør, hvem der får jobbet. LÆS OGSÅ: "Unge på højskole er mindre ensomme" Værdier som samarbejde, fleksibilitet og kreativitet er jo altafgørende. Der er da ikke mig bekendt nogen virksomheder, der skaber resultater uden samarbejde mellem de ansatte. Jeg tror, de fleste virksomheder altid har været bevidste om, hvad de bløde værdier betød, men jeg synes, de er blevet italesat mere i de senere år. Virksomheder er begyndt at forstå, hvad en stærk kultur kan betyde for væksten.
None

None

 Peer Schaumburg-Müller, vicedirektør for HR i TDC

Vi taler om, at vores medarbejdere skal være nysgerrige, kompetente, nærværende og engerede. Det er centrale værdier, som medarbejdere og elever gerne skulle besidde, men i en ansættelsesproces skal det faglige selvfølgelig være på plads, inden vi tage fat på det menneskelige. Når det så er sagt, påvirker et højskoleophold da klart den helhedsvurdering, vi laver af den enkelte kandidat. Det indikerer jo, at kandidaten er villig til at søge nye udfordringer og møde nye mennesker, og det er selvfølgelig positivt. Vi ser meget på, om ansøgeren vil matche den kultur, vi har hos os. På den måde har de bløde værdier selvfølgelig en stor betydning, for det handler jo om, hvilke værdier den specifikke ansøger kan tilføre den pågældende afdeling. I dag går alle arbejdsgiver da efter at skabe det rigtige match både fagligt og menneskeligt. Hvis ikke det menneskelige er på plads, bliver det jo heller ikke et lykkeligt ægteskab.