TJECK Teens

tir, 19 sep 2017

Vær flere om at starte virksomhed

Virksomheder med 3 eller flere ejere er de mest optimistiske.

Mange unge drømmer om at blive iværksættere og ifølge Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI) er Danmark vurderet som det fjerdebedste iværksætterland, kun overgået af USA, Canada og Australien.

Hvad er så egentlig en iværksætter?

En iværksætter har ikke nogen størrelse. En iværksætter er en person som sætter ting i gang. Mange forbinder iværksættere med personer, som starter virksomheder op. Det behøver det i princippet ikke at være. Det kan også være personer, som starter nye projekter op i virksomheder, foreninger eller andre steder, man kan også kalde dem for ildsjæle. Har man besluttet sig for at gøre forsøget, skal man tage stilling til hvilken form virksomheden skal have, Skal det være en enkeltmandsvirksomhed eller et iværksætterselskab? Det kan bestemt anbefales at kontakte en advokat, der kan hjælpe med opstarten af virksomheden, da der er forskellige administrative til ting og regler der skal være i orden.

Hvad er så et iværksætterselskab?

•Et iværksætterselskab betegnes som et IVS, og fordelen ved et IVS er, at du som iværksætter kan opstarte et IVS med 1 - 49.999 kr. i startkapital. •I et IVS kræves det, at du sparer 25% op af dit årlige overskud. Det kræves ydermere, at du sparer op indtil din egenkapital udgør 50.000 kroner. •Når din egenkapital i dit IVS overstiger 50.000 kroner, kan du begynde at hæve dit årlige overskud. Udgør dit samlede overskud mindst 50.000 kroner, kan dit IVS omregistreres til et ApS. •I et IVS risikerer du kun at miste det, du har som indskud i virksomheden ved evt. konkurs. Af Iværksætterbarometeret 2017 fremgår det, at flere ejere er lig med højere ambitioner, og der er også en tendens til, at jo flere ejere en iværksættervirksomhed har, jo mere vækstoptimistiske er de. Iværksættere af virksomheder med 3 eller flere ejere er de mest optimistiske, men der ses faktisk allerede en stigning i vækstoptimismen, når ejerstrukturen ændres fra én til to ejere. Danske iværksættere beskriver sig selv som fleksible, handlekraftige og idérige. Til gengæld er de ikke typer, der lever stille, er detaljeorienterede eller kan lide at være i centrum. Iværksættere bliver ofte hyldet som helte, men spørger man iværksætterne selv, kan de ikke lide at være i centrum, og anerkendelse motiverer kun et fåtal. Fleksibilitet, handlekraft, masser af ideer, at være god til relationer og hårdt arbejde, er derimod de værdier, iværksætterne selv fremhæver. Det viser den hidtil største kortlægning af danske iværksætteres DNA baseret på svar fra 1.245 danske iværksættere fra hele landet. Kortlægningen er en del af det årlige Iværksætterbarometer, som er udarbejdet af Center for Vækstanalyse. (Indlægget er sponsoreret)