GADGETS

man, 22 jan 2018

Headspace stod klar med råd

To unge frivillige fra headspace på spejdernes lejr.

Da hele Erhvervsskole Danmark mødtes i Messecenter Herning torsdag den 18. januar for at hylde talenterne inden for forskellige håndværksfag, var det danske rådgivningstilbud for børn og unge mellem 12 og 25 år, headspace, også til stede.

”Vi så utroligt meget frem til at være en del af DM i Skills og til at repræsentere de 17 headspaces, der hver dag hjælper og støtter børn og unge rundt omkring i landet. Vi ser mange erhvervsskoleelever og unge, der har svært ved at finde deres plads i samfundet. Som har svært ved at holde fast i uddannelsen, og som kæmper med blandt andet manglende praktikpladser og forskellige sociale og psykiske problemstillinger”, fortæller Trine Hammershøy, der er direktør i headspace/Det Sociale Netværk. Og der er god grund til at se på, hvordan vi kan fremme forholdene for elever på erhvervsskolerne. I august 2015 trådte erhvervsuddannelsesreformen i kraft og til trods for, at det ser ud til, at den har haft positiv indvirkning på de unges frafald de første par år, så kan man stadig se, at fuldførelsesprocenten er faldende. Selvom man fra regeringens side arbejder med en målsætning, der tilsiger, at 60 procent af en erhvervsskoleårgang skal fuldføre i 2020. Her kan headspace være en samarbejdspartner. En undersøgelse fra det uvildige analysebureau Incentive viser, at headspace kan spare samfundet for millioner ved samtidig at gøre en konkret og mærkbar forskel for de unge, der træder ind over tærsklen i et af landets 17 headspaces. Hele 95 procent af de unge brugere af headspace svarer i en rundspørge, at de har fået det bedre med sig selv, efter at de har fået rådgivning i headspace. Derudover siger tre ud af fire, at de er mindre frafaldstruede på uddannelsen, over tre gange så mange føler sig ikke længere ensomme, og halvdelen har fået hjælp til at håndtere deres psykiske sårbarhed. ”Der er god grund til at hjælpe de her unge, for vi ved, at netop psykiske og sociale problemer kan føre til frafald. Tegnene er jo ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden, men det er derimod noget, som man skal tale om, så man kan bearbejde de tanker og problemer, der opstår”, siger Susanne Mathiesen, der er centerchef i headspace Herning og Billund, og som vil være i Messecenteret. Undersøgelser af frafald på ungdomsuddannelserne viser, at når en elev dropper ud af en erhvervsuddannelse, sker det sjældent efter en pludselig indskydelse, men som kulmination på en længerevarende proces, og at elever, der tidligere er droppet ud af en anden ungdomsuddannelse, har øget risiko for fravær, lavere engagement og sværere ved at falde til i klassefællesskabet. ”Det kan godt være, at vi hylder eliten af eleverne på danske erhvervsskoler, men selvom der er store smil og meget talent, kan man stadig godt slås med en masse tanker, der er brug for at blive bearbejdet og talt om, og det kan man i headspace”, siger Susanne Mathiesen. Læs mere om headspace på www.headspace.dk