GADGETS

tir, 25 okt 2016

Højskole-elever fylder op på journaliststudierne

12 tidligere elever fra Krogerup Højskole er kommet ind på journalistuddannelsen.

Hele 12 elever fra Krogerup Højskole er optaget på journalistuddannelserne i Odense og Aarhus, selvom fire ud af fem af alle ansøgere til de populære studier afvises.

Eleverne fra Journalistik & Medier på Krogerup Højskole fylder godt på de nye hold af studerende på de danske journalist- og mediestudier. For selvom der er mange flere, som søger ind på de tre journalistuddannelser i Danmark, end der er plads til, så er hele 12 tidligere elever fra Krogerup Højskole kommet ind på drømmeuddannelserne. 9 er begyndt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) i Aarhus og slutter sig dermed til kaffeklubben af tidligere krogerup-elever, der går på de tidligere semestre på DMJX. 3 elever har skudt deres journalistiske uddannelsesforløb i gang på Syddansk Universitet (SDU), mens der er en håndfuld elever, som er optaget på journaliststudiet på Roskilde Universitet (RUC), der er det eneste af de tre uddannelsessteder, som optager på baggrund af karaktergennemsnit.

”Det er meget bekræftende, at så mange af vores elever vælger de videre journaliststudier og faktisk også ender med at komme igennem nåleøjet. Og det virkeligt sjove er at følge sine tidligere elever, når de kommer ud på den anden side af studierne, og der pludselig er en masse bylines i aviserne, som du kender fra undervisningslokalet”,

siger Ulrich Quistgaard, der underviser på Journalistik & Medier på Krogerup Højskole.

Mange søger forgæves

På DMJX og SDU er det ikke et karaktergennemsnit, men en optagelsesprøve, der afgør, hvem der bliver lukket ind på journaliststudierne. På DMJX blev 18 procent af ansøgerne optaget, mens det på SDU var 19,4 procent. Mere end fire ud af fem ansøger altså forgæves. Amanda Wendel gik på Krogerup Højskole sidste efterår, og hun fik et positivt svar fra journalisthøjskolen, da hun efterfølgende søgte ind.

”Mit liv gik lidt i slowmotion i 5 sekunder, da jeg modtog mailen fra DMJX. Journalisthøjskolen i Aarhus var min førsteprioritet, så jeg blev sindssygt glad og lettet, da jeg erfarede, at jeg var blevet optaget. Man er jo så anspændt omkring hele optagelsesproceduren, fordi man lægger så meget tid og energi i den”,

fortæller Amanda Wendel. William Sonne Kaalø gik også på Journalistik & Medier på Krogerup Højskole i efteråret 2015 og er nu startet på journalistikstudierne på SDU.

”Da jeg fik en mail, hvor der stod, jeg var optaget på journalistuddannelsen, kunne jeg ikke få armene ned af begejstring. Der er virkelig brug for kritiske journalister, og jeg forventer, at journaliststudiet i Odense giver mig de rette kompetencer. Opholdet på Krogerup bekræftede mig bare i, at jeg skal være journalist. Vores lærere havde sammensat et rigtig fedt undervisningsforløb, hvor vi prøvede at arbejde med de forskellige journalistiske genrer. Af og til glemte man helt, man var på højskole, fordi man levede sig så meget ind i diskussionerne og idéudviklingen på de daglige ‘redaktionsmøder’. Med tiden vil jeg rigtig gerne være radiovært, og hvis man skal putte mig i en journalistisk boks, så vil jeg gerne være nyhedsjournalist, der laver store som små historier”,

siger William Sonne Kaalø. Forholdet mellem antallet af ansøgere og antallet af studiepladser har de seneste fem år ligget nogenlunde stabilt for både journalistuddannelsen på SDU og DMJX. Ulrich Quistgaard underviser på Journalistik & Medier på Krogerup Højskole sammen med Jesper Himmelstrup, der selv tidligere har undervist på DMJX og været censor på de årlige optagelsesprøver. Herudover er både Kurt Strand og Clement Kjersgaard ofte gæsteundervisere. Læs mere om hovedfaget Journalistik & Medier (Foto af eleverne fra Journalistik & Medierne forår’15 på studietur i New York og Washington).