MODE & STIL

søn, 15 nov 2015

Gymnasieelev - vigtigt at være med i samarbejdet

18 årige Anne-Sofie Secher synes at et samarbejde om større spørgsmål er vigtigt.

Anne-Sofie Secher Utoft, 18 år, 3.g

Ved du hvad retsforholdet er?

»Jeg ved lidt om det. Danmarks retsforbehold blev indført år tilbage, fordi danskerne ikke mente, at alle EU’s retsakter var acceptable.«

LÆS OGSÅ: "Retsforbeholdet kort fortalt" Synes du DK skal afskaffe retsforbeholdet? »Ja det synes jeg, da et samarbejde om større spørgsmål er vigtigt. Det vil desuden også få os i samarbejde med EU’s internationale politi, hvilket jeg mener, er vigtigt, fordi det vil være til fordel for Danmark angående grænseoverskridende kriminalitet som blandt andet menneskehandel og narkosmugling.«
None

None

Peter Risager, 18 år, 3.g Stemmer du ja eller nej til afskaffelse af retsforbeholdet?

»Jeg er ikke fuldstændig afklaret, men jeg tror jeg vil stemme ja til afskaffelse af retsforbeholdet. Jeg mener, det er vigtigt at være med i samarbejde. For eksempel i forhold til det flygtningepres vi ser lige nu, der synes jeg det er vigtigt, at vi kan samarbejde i EU, og at vi ikke bare melder os ud.«

  Hvad er fordelene ved at afskaffe retsforbeholdet?

»Jeg ser politisamarbejdet som en stor fordel. Som jeg har forstået det, vil afskaffelse af retsforbeholdet betyde at vi kan samarbejde om mange flere ting på tværs af landegrænser og få adgang til hinandens databaser. Det betyder f.eks. at politiet vil kunne samarbejde på et højere plan om f.eks. kriminalitet.«

Hvad er ulemperne ved at afskaffe retsforbeholdet?

»En ulempe ved at afskaffe restforbeholdet, vil være at man flytter noget magt til en højere instans. Det kan blive et problem, hvis vi afgiver for meget magt til EU, da vi derved vil miste noget af vores indflydelse om hvordan vi vil lovgive i Danmark.

Tema om afstemning om retsforbeholdet er skrevet med støtte fra EuropaNævnet.